febr.
24

2017. évi TMMK tisztújító taggyűlés és szakmai fórum

A Tolna Megyei Mérnöki Kamara (TMMK) tagsága az elmúlt évet lezáró, így előírt beszámoló-, valamint a következő négy évet meghatározó tisztújító taggyűlését 2017. február 17.-én tartotta.

E rendezvény lehetőség biztosított a kitüntetések átadására, a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) májusi tisztújító küldöttgyűlésére történő jelölések támogatására és egy szakmai fórum keretében az alkotói díjban részesült kollégák eredményeinek bemutatására is.

Hagyományainknak megfelelően Szekszárdon, a Mészáros Borházban megjelent hetven főt Palotásné Kővári Terézia, a TMMK elnöke; a Tolna megyei Kormánymegbízott nevében Kadlicskó Krisztián állami főépítész; Zarándy Pál, az MMK Elnökség tagja, majd egy rövid video-üzenetben Barsiné Pataky Etelka, az MMK Elnöke köszöntötte.

Az idei TMMK kitüntetéseket Elnök-asszony adta át, a méltatásokat – a korábbi jó gyakorlatnak megfelelően – Sipos László József, a TMMK alelnöke készítette (melléklet) és egyenként ismertette:

  • Dr. Orbán Gyula okl. vegyészmérnök, okl. gazdasági mérnök több évtizedes kiemelkedő műszaki alkotói, tudományos kutatói, feltalálói, iparjogvédelmi, oktatói és különös tekintettel a húsz éves társadalmi tevékenysége elismeréséül Kőrösi Miklós Díjat kapott.

·      Bánki Ede üzemgépész mérnök az elmúlt években az anyagvizsgálatok terén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért Alkotói Díjat vehetett át. Kollégánk nevéhez fűződik a legkorszerűbb ultrahangos fázisvezérelt vizsgálati technika hazai bevezetése, betanítása.

·      A TMMK Elnöksége Örökös Tag címet adományozott azon 75. életévet betöltött tagjai részére, akik kiemelkedő munkásságukkal, magatartásukkal kiérdemlik a mérnöktársadalom elismerését. A 2017. évi díjazott Czeider Károly mélyépítő mérnök és Kern József okl. építészmérnök volt.

Az ünnepi percek után következett a jogszabályokban előírt kötelező feladatok teljesítése. A TMMK Elnökség által a tagság számára megküldött 2016. évi kamarai tevékenységekről, a 2016. évi költségvetési beszámolóhoz és a 2017. évi tervekhez Elnök-asszony fűzött néhány gondolatot, külön felhívta a figyelmet a Hírek rovatban elhelyezett Fontos jogszabályi változások 2017-ben c. dokumentumra. A Felügyelő Bizottság beszámolóját Hucker Csaba FB Elnök ismertette. Ezt követően a tagság elfogadta az előterjesztett dokumentumokat. Az Etikai-Fegyelmi Bizottság tájékoztatóját Batu Árpád EFB Elnök ismertette, melyet a tagság tudomásul vett.

Külön napirendi pontként Elnök-asszony szóbeli kiegészítést tett a korábban megküldött 5/2017. (II. 07.) TMMK Elnökségi határozathoz, mi szerint előzetes egyeztetések alapján az MMK 2017. májusi tisztújító küldöttgyűlésre személyi javaslatokkal éltünk. A tagság az előterjesztett névsort elfogadta.

Ezt követően került sor a következő négy évünket meghatározó tisztújításra. Mivel a 2013. április 12-én tartott tisztújító taggyűlésen négy évre megválasztott tisztségviselők mandátuma még nem járt le, így taggyűlési határozatot hoztunk arról, hogy az új tisztségviselők 2017. április 12-től kapnak felhatalmazást. A ma még szokatlan, de egyhangú döntés után Kaveczki László, a TMMK Választási jelölő bizottság vezetője szóbeli kiegészítéseket tett a korábban kiküldött jelölt listához. A helyszínen nem volt új személyre vonatkozó jelölés. A jelenlévő tagság – titkos szavazással – a következő döntést hozta:
A TMMK elnöke: Palotásné Kővári Terézia;
a TMMK alelnöke: Fenyvesi Csaba;
az Elnökség tagja: Szente Károly, Korcsmár István, Balogné Gaál Zsófia, Péri Gábor és Simon Zoltán;
a Felügyelő biz. tagja: Fülöp János, Hucker Csaba, Reichardt László, Katona Ferenc és Pétersz József;
az Etikai-fegyelmi bizottság tagja: Batu Árpád, Szabó Ildikó, Dr Katona Tamás, Magyar János és Csordás Jenő lett.

A szakmai fórumra egy rövid szünet után került sor. Elsőként a Bohli Antal Ifjúsági Díjjal kitüntetett Molnár Szabolcs energetikai mérnök, épületenergetikai szakmérnök: Védősátor tervezése a paksi atomerőmű térfogat kompenzátor tetején található területre címet viselő prezentációt láthattuk / hallgathattuk, majd a korábbi gyakorlatnak megfelelően az idei Alkotó díjasunk Bánki Ede üzemgépész mérnök: A legkorszerűbb fázisvezérelt ultrahangos anyagvizsgálati technika bemutatása c. fotókban gazdag előadása győzött meg bennünket, hogy jól döntöttünk az szakmai elismerések odaítélése terén. Ígéretet kaptunk az előadóktól és a titkárságtól, hogy mindkét előadás PDF változata a Ajánlók – Prezentációk alkönyvtárba kerül.

Készítette: Sipos László

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mellékletek: A 2017. évi TMMK díjazottak méltatásai

A TMMK Elnöksége, az elmúlt évek alatti kiemelkedő mérnöki, és különös tekintettel társadalmi tevékenysége elismeréséül dr. Orbán Gyula okl. vegyészmérnök (17-0117) részére Kőrösi Miklós díj kitüntetést adományozta.

Dr. Orbán Gyula okl. vegyészmérnök, okl. gazdasági mérnök műszaki alkotói, feltalálói tevékenysége, iparjogvédelmi tudatossága, az innovatív termékek előállításában tanúsított kitartó, önmenedzselő fáradozása mellett a szakmai közéletben való szerepvállalása is kiemelkedő: Mint a Mérnöki Kamara (egyesület) Tolna megyei alapító tagját, 1991-ben választották a Tolna megyei területi csoport Elnökségi tagjának. A köztestületi, immáron Tolna Megyei Mérnöki Kamara 1996. november 7.-ei alakuló ülésén megválasztottuk négy évre a TMMK Felügyelő Bizottság tagjának. Ezt követőn még két cikluson át, így összesen 12 éven keresztül volt a Felügyelő Bizottságunk tagja, s maguk között még a tagok által megválasztott elnöke is. Bohli Antal barátunk fogalmazott egykor: Orbán Gyula a megyei mérnök-kamara „élő lelkiismerete” és e mellett Tolna megye egyik köztiszteletnek örvendő vezetője is. Szerteágazó szakmai tevékenységéről röviden: Az élelmiszer-ipar, a takarmányozás, valamint a humán és az állatgyógyászati készítmények kutatása, fejlesztése és gyártása területén dolgozott főmérnökként, gyáregység vezetőként, a Tolna megyei Tejipari Vállalat igazgató-helyetteseként. 1984-2006 között a Tolna megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás igazgatóhelyettese volt. Vállalkozását, a CHEMOR Kutató-Fejlesztő és Kereskedő Kft-t 2006-tól irányítja. A kutatás-fejlesztésre, szakértői munkára szakosodott cégének legfontosabb munkaterülete a humán és állati gyógy-hatású készítmények fejlesztése lett. Különösen jelentős tudományos és üzleti sikereket ért el az alkotótársaival közösen kidolgozott, világ-viszonylatban is új méhészeti készítményekkel. Szabadalmai közül háromban nemzetközi bejelentés is történt, és találmányainak hasznosítására 2007-2009 között üzem is épült. Az egyetemi doktori címet 1984-ben szerzett, majd feltalálói tevékenységéért 2010-ben - a Tolna Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének javaslatára - a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától Jedlik Ányos-díjat kapott kollégánk. Dr. Orbán Gyula tagja volt a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottságnak és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Pécsi Területi Szervezete Agráripari Bizottságának is. A kiváló oktatói képességekkel, készséggel is rendelkező kollégánk 2006 óta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki karának tiszteletbeli oktatója.

Legvégül egy, - a fiataloknak is tanulságos - idézetet Gyula barátunk önéletrajzából: 1988. és 1991. között „önkéntes” alapon, kb. havi rendszerességgel gyűltünk össze páran, a Tolna Megyei Tervező Vállalat székházában, beszélgetve és tervezve a leendő Mérnöki Kamarát. Akkor még élt Kőrösi Miklós barátunk, és az Ő vezetésével folytak ezek az összejövetelek. 1991 októberétől vált „félhivatalossá” a Tolna Megyei Mérnöki Kamara, amikor is megalakult a „csoportnak” nevezett megyei szervezetünk és én is a vezetőség tagja lettem.”  Kollégánk nyolc egyesületi, majd tizenkét köztestületi éven keresztül, így húsz éven keresztül szolgált bennünket. Személyes példamutatásával, valamint szakmai életpályájával jól követhető irányt mutat az ifjú és a leendő mérnök-kollégák számára is.

------------------------------------------------------------------------------

A TMMK Elnöksége az elmúlt évek alatti kiemelkedő alkotó-mérnöki tevékenysége elismeréséül Bánki Ede üzemgépész mérnök (17-0429) részére a TMMK Alkotói díj kitüntetést adományozta.

Kollégánk 1972-ben a Dunaújvárosi Főiskolán kapott üzemgépész mérnök végzettséget. Dolgozott a Láng Gépgyárban, majd 1975-ben a Gyár és Gépszerelő Vállalathoz került anyagvizsgáló laboratórium vezetőnek. Volt a német Lubmini Atomerőműben, mint műszakvezető anyagvizsgáló, közben Hallében elvégezte "ZIS" Kombinált röntgen, izotóp és ultrahangos anyagvizsgáló tanfolyamait. 5 évig volt a paksi atomerőmű szerelésen, mint az anyagvizsgáló-labor vezetője. 1983-85 között Hamburgban, a hajógyárban, majd Stockumban az erőműnél, mint anyagvizsgáló dolgozott. Kölnben anyagvizsgálati szakvizsgákat tett és minőség-ellenőrzési területre került a Mannes Mann csőgyárba. 1985-ben felvételt nyert a Paksi Atomerőmű Vállalathoz, mint reaktordiagnosztikai csoportvezető. Időközben idehaza is felsőfokú anyagvizsgálói szakvizsgákat tett. 1999-óta ügyvezetője és műszaki szakértője az AGMÜSZK-2000. Bt-nek, melyet 2008-ban átalakított Kft-vé. 2000-ben korkedvezménnyel vonult nyugdíjba, így a műszaki tevékenységeit saját cégében folytatja. Több világhírű anyagvizsgáló eszköz-gyártó cégnek a hazai kizárólagos képviselője, miután sikeres vizsgákat tett a PANAMETRICS és BALTEAU készülékek szervizeléséből és kalibrálásából, kinevezték cégét szerviz és kalibráló laboratóriumuknak. 2009-ben megszerezte a legmagasabb ultrahangos és röntgen 3. fokozatú magyar és nemzetközi képesítést, a Fázisvezérelt ultrahangos nemzetközi vizsgát, valamint az MSZ EN 473 szerinti Nyomástartó berendezések hegesztett kötéseinek vizsgálati engedélyét. Magyar és nemzetközi Anyagvizsgáló konferenciákon a legkorszerűbb fázisvezérelt ultrahangos vizsgálati eljárásokból, - melyeket saját maga kísérletezett ki - tart előadásokat, és megjelentek írásai a szakfolyóiratokban. 2015-ben megújította a Mérnöki Kamaránál a G-K-V Minőségbiztosítási Műszaki Szakértői tanúsítványt, és megszerezte az NSz-6. - Nukleáris anyagvizsgálati és az NSz-16.- Nukleáris minőségellenőrzés és minőségbiztosítási szakértői engedélyeket is. Az elmúlt évek során közel száz magyar és külföldi cégnek végzett anyagvizsgálati és 18 cégnek műszaki szakértői vizsgálatokat, elemzéseket. Kollégánk jelentősebb referencia-munkái:

·      COLAS-STRABAG: M6 Szekszárdi Sió híd és Szebényi völgy-híd anyagvizsgálati műszaki főellenőr / superveisori és anyagvizsgálati kontroll végzése./

·      Nevéhez fűződik a legkorszerűbb Ultrahangos Fázisvezérelt Vizsgálati Technika magyarországi bevezetése és betanítása.

·      Tevékenyen vesz részt az anyagvizsgáló képzésben és vizsgáztatásban

·      BÁTÉPKER KFT: szekszárdi piactér acélszerkezetének helyszíni anyagvizsgálata.

·      REÁL-GÉP KFT: Sió-Duna zsilip kapu anyagvastagságának ellenőrzése.

·      Nagyon sok új Fázisvezérelt Ultrahangos Vizsgálati eljárást dolgozott ki, többek közt az „Új ultrahangos Fázisvezérelt Vizsgálati eljárások a különböző anyagú sínek hegesztési varratainak ellenőrzésére“, amely nemzetközi viszonylatban sem volt korábban megoldva!

Kollégánk komolyan veszi az erőmű oktatási épületének bejárati falán elhelyezett Henry Ford idézetet: „Akárki, aki abbahagyja a tanulást, az öreg, legyen bár 20 vagy 80 éves. Akárki, aki folyamatosan tanul, az fiatal marad. Az élet legnagyobb dolga az, hogy az eszedet fiatalon tartsd.”

------------------------------------------------------------------------------

A TMMK Elnöksége „Örökös Tag” címet adományozta Czeider Károly (17-0020) mélyépítő mérnöknek

Kollégánk 1942-ben született. A pécsi Vízügyi Igazgatóság Szigetvári Üzemmérnökségén kezdett el dolgozni, majd a Békéscsabai Híd-, és Vízmű-építő technikumba iskolázták be. A technikumot jó eredménnyel végezte el és 1962-ben okleveles híd-, és vízmű-építő technikusi oklevelet szerezett. A Hídépítő Vállalat Szigetvári Építésvezetőségén technikusként kezdte a műszaki pályát. Itt főleg magasépítési létesítmények készültek, így a pécsi és a szigetvári VOLÁN telepek, de építettek komoly fesztávú hidakat is, mint pld. a Harkány alatti Feketevízen. A Szigetvári Építésvezetőség megszűnése után 1965-ben a Hídépítő Vállalat Szekszárdi Építésvezetőségénél helyezkedett el technikus beosztással. Közben a szekszárdi munkák irányítása mellett megbízták a Tamási Építésvezetőség kitűzési munkáinak elvégzésével. 1968-71 között építésvezető-helyettes volt, majd 1971-ben kinevezték építésvezetőnek. Ez idő alatt Tolna megye területén építettek ugyan 7-8 hidat, de fő tevékenységük a város csapadékvíz elvezető csatornáinak, útjainak kiépítése volt. Szekszárd fő-, és mellék-útjainak kiépítésével az építésvezetőség jelentősen hozzájárult a város fejlődéséhez. Kollégánk két alkalommal kiváló újító elismerést is kapott. 1976-ban a Hídépítő Vállalat átadta az építésvezetőséget a Pécsi Közúti Építő Vállalatnak, ahol építés-vezetői beosztással maradt a helyén, majd 1978-80. között főépítés-vezető helyettes volt. 1980-ban átkerült a Szekszárdi Közúti Igazgatósághoz műszaki ellenőri beosztásba, majd hídmérnöki beosztást is ellátott 1983-ig. Közben pécsi Pollack Mihály Műszaki főiskolán végzett tanulmányai eredményeként mélyépítő üzemmérnöki oklevelet szerzett. 1983-ban kineveztek a Szekszárdi Üzemmérnökség vezetőjének. Ebben az évben történt a közúti igazgatóságok összevonása. A szekszárdi igazgatóságból Koordinációs Üzemmérnökség lett, így visszakerült a központba minőségügyi mérnök beosztásba. 1990-től különböző betegségek miatt rokkantnyugdíjas, majd két éves kihagyás után 1992 közepén a Tolna Megyei Közlekedési Felügyeleten került közúti ügyintéző munkakörbe. Itt két alkalommal is főigazgatói dicséretben részesült, és megkapta a Széchenyi plaketteket is. A megyét járva segítette a települések műszaki dolgozóit. Kérésére a felügyeletnél a munkaviszonya 2008-ban megszűnt. A magántervező tevékenységét még a Hídépítő Vállalat keretén belül kezdte, és véglegesen 2016 őszén fejezte be a TOPEKA Tervező KKT tagjaként. Főleg Szekszárdon és a megye nagyobb településein végzett út-, és közműtervezéseket. Tervtárában több mint 250 munka-terve van meg pausz tekercsben. Ha valakinek szüksége van valamelyikre, azt szívesen rendelkezésére bocsátja.

------------------------------------------------------------------------------

A TMMK Elnöksége „Örökös Tag” címet adományozta Kern József okl. építészmérnök, kivitelezési szakmérnöknek

Kollégánk 1960-ban érettségizett a Pakson és felvételt nyert a Budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karára. 1965-ben építészmérnöki oklevelet szerzett. 1970-1972 között a BME Építészmérnöki Karán a Kivitelező szakmérnöki szakot végezte el.

1965-1976 között a Százhalombattai Dunai Kőolajipari Vállalatnál, mint ösztöndíjas helyezkedett el, feladata volt az építészeti-, mérnöki létesítmények, szakipari, épületgépészeti hő- és hangszigetelési munkák, valamint a vonalas létesítmények karbantartásának megszervezése és üzemeltetése. 1976-ban az előbb említettekhez hasonló feladatok vállalva jött a Paksi Atomerőmű Vállalathoz, melyeket 1980-ig itt is sikeresen beindított. 1980-1981 között továbbra is Pakson, az atomerőmű beruházásán, a 22-es Állami Építőipari Vállalatnál, mint létesítményfelelős dolgozott. 1981-1988 között a Paksi Körzeti Építőipari Szövetkezetnél, mint főosztályvezető kezdett, másfélév után már mint főmérnök tevékenykedett. 1988-1992 között szellemi szabadfogású, önálló tervezőként próbálta ki magát. 1992-1993 között a paksi DUNACENTER Kft-nél főmérnökként dolgozott. 1993-1998 között Nagydorogon építésügyi hatósági munkát végzett, majd 1996-2005 között Diósd községben főépítészi feladatot látott el. Kollégánk 1968-tól tervezői jogosultsággal rendelkezik, így több száz magánmegrendelést – családi ház, hétvégi ház, társasház stb. – teljesített. 2003-tól a családi vállalkozásuknak volt a bedolgozója főként, mint statikus, közben önálló munkákat is vállalt a következő munkáknál:

- Decsi Idősek Otthona - statika

- Paks Lakótelep társasház - statika

- Paksi Szakorvosi rendelő - statika

- Sárszentlőrinci Parókia és Imaház - statika

- Cece, Varroda üzemcsarnok - statika

- Csákvár Idősek Otthona - statika

- Paks Lakótelep teniszsátor - statika

- Váraljai Parókia - statika

- Paksi Sportegyesület (PSE) Fogadóépület és Klubház - statika

- Paks, Kossuth L. u. kisegítő iskolaépítés / bővítés - statika

- Diósd, HUURRE FRIGO Kft. üzemcsarnok - statika

- Paks, Dózsa György út 21. társasház - statika

- Paks, II. sz. Orvosi Rendelő akadálymentesítése - építész/statikus

- Paks, Hulladékudvar - építész / statikus

- Paks, Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése – építész

- PAV ESZI tanműhely - statika

- PSE sporttelep biztonsági kerítés - építész / statikus

- Paks Erzsébet Nagyszálloda átépítés/felújítás - statika

 

A kollégák szakmai önéletrajza alapján szerkesztette: Sipos László