máj.
08

Új elnököt választott a Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése

Tisztújító küldöttgyűlést tartott május 6-án a BME Dísztermében a Magyar Mérnöki Kamara. A köztestület legfőbb döntéshozó fóruma a szokásos testületi beszámolók és a tervtartalmi követelményekről alkotott szabályzat megtárgyalása után döntött új tisztségviselőiről, és négy évre az országos szakmai önkormányzat elnökké választotta Nagy Gyulát.

TOVÁBB >>>

A területi kamarák és a szakmai tagozatok küldötteit – a nagyrendezvényen a szavazásra jogosult 284 küldöttből 174 jelent meg – elsőként a házigazda nevében Józsa János, a Műegyetem rektora köszöntötte, rövid áttekintést adva a legnagyobb hazai mérnökképző intézmény aktuális oktatáspolitikai kérdéseiről, majd Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkárának köszöntő levelét olvasta fel Molnár Tamás, az MMK elnöki kabinetjének vezetője.

kgy-2017-01

„...Minden tisztújítás meghatározó mérföldkő egy szervezet életében. Így lehet ez ma is a Magyar Mérnöki Kamara életében. Kiemelten fontos ugyanakkor a mérnök szolgálatát igénybe vevő állam, a kormányzat számára is. A tisztújító választással lezárul egy korszak és megnyílik egy új időszak, új célokkal, elképzelésekkel megújult lendülettel. A lezáruló korszakra tekintve köszönetünket kell kifejezni Barsiné Pataky Etelka elnök asszonynak és csapatának. A 2014-ben felálló új kormányzati szerkezetben és munkában, az építésügy korszerűsítését és a bürokrácia csökkentését célzó, rendhagyó intézkedésekkel járó folyamatban egyértelműen számíthattunk az általa irányított Kamara partnerségére, építő szakmai kritikájára, jobbító szándékú javaslataira. Fontosnak ítéljük a kialakított, partnerséget tükröző stratégiai együttműködést, a hétköznapokban is helytálló szakmai közéleti szerepvállalást. Reményeink szerint az állami támogatás nagyban hozzásegítette a kamarákat működésük és szakmai életük fellendítéséhez.

Elnök asszonynak odaadó munkáját még egyszer megköszönve, további aktív életéhez erőt és jó egészséget kívánunk!

Kedves Mérnök Kollégák! Egy olyan nagy múltú és tekintélyű szervezet, mint a Magyar Mérnöki Kamara irányításáról dönteni, a felhatalmazó tagság nevében választani nagy megfontoltságot, bölcsességet igényel. Az építésügyi kormányzat bízik a tisztújító közgyűlés bölcsességében. A megválasztásra kerülő új elnök, az elnökség és a vezető tisztségviselők eredményes munkájához sok sikert kívánunk. Számolunk a kialakított magas színvonalú, partneri együttműködés hatékony, előremutató folytatásával" – írta levelében Füleky Zsolt.

kgy-2017-02


Állásfoglalás és tervtartalom

Barsiné Pataky Etelka MMK-elnök terjesztette a küldöttek elé annak az elnökség által előkészített és elfogadott állásfoglalásnak a szövegét, amelyben a grémium ismételten felemeli a szavát az európai uniós pályázati források felhasználását szabályozó 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 5. mellékletében (Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről a 2014-2020 programozási időszakban) meghatározott mérnöki tervezői díjak alacsony mértéke ellen, s mely ügyben a múlt év őszén kezdeményezett petíciót a kamara több mint négyezer mérnöke írta alá (lásd keretes írásunkat). A közlemény kiadását a küldöttgyűlés egyhangúlag támogatta.

A hagyományoknak megfelelően a küldöttgyűlésen nyújtottuk át a mérnöki közösség legrangosabb, a magas színvonalú kamarai munkásságért odaítélhető elismerését, a Zielinski Szilárd-díjat. A kitüntetést idén hat kollégánk vehette át: dr. Almási József, dr. Borbás Lajos, dr. Bőhm József, Lucz Géza, Rung Attila, és Zarándy Pál. (A Zielinski-díjasok írásait a mérnöki hivatásról a Mérnök Újság következő számának oldalain olvashatják. A szerk.) Az MMK Tiszteletbeli Tagja kitüntető oklevelet vehetett át dr. Láng Péter, prof. dr. Márkus Béla, Nagy Sándor, dr. Nyers József, Varga József és Varga László.  

Az ünnepi pillanatok után a küldöttek munkaülése következett. A résztvevők elsőként a megújuló tervtartalmi szabályzatot (teljes nevén MMK Tervdokumentációk Tartalmi és Formai Követelményei Szabályzat) tárgyalták. A 320 oldalas normatív, a szakmai követelményeket részletesen tartalmazó és a tervezési tevékenység egészére kiterjedő (a jóváhagyási, az engedélyezési és a kiviteli terveket ismertető) átfogó kamarai újraszabályozás szükségességéről és megalkotásának körülményeiről Barsiné Pataky Etelka adott rövid tájékoztatást, kitérve a Magyar Építész Kamarával történt egyeztetésekre is az egyszerű bejelentéssel létesíthető lakóépületek vonatkozásában, illetve arra a körülményre, hogy a szabályozások tartalmukban összeillőek és ellentmondásmentesek legyenek. A küldöttek rövid vita után – melyben egyebek mellett arra tettek javaslatot, hogy szükség lesz a tervtartalmi szabályzat folyamatos karbantartására és aktualizálására, ennek protokollját pedig a főtitkárság dolgozza majd ki – jóváhagyták a dokumentumot.

kgy-2017-04Beszámolók

A munkaülés második felvonásában a döntéshozó fórum a kiegészített elnökségi és pénzügyi beszámolót tárgyalta meg. Az MMK elnök-asszonya hangsúlyozta: az építésügyben az épületekre vonatkozóan kamaránk – az építészkamarával közösen – korszerű német gyakorlaton alapuló tervezési-szolgáltatási rendszert dolgozott ki, melynek koncepcióját a múlt év decemberében megtartott rendkívüli küldöttgyűlés elfogadta. Időközben elkészült az ÉMTSZR-hez tartozó ajánlott díjszámítási rendszer, amely az építészekkel történő egyeztetések után várhatóan késő ősszel nyeri el végleges formáját. Az ÉMTSZR rendszere egy új beruházási kódex keretében válhat igazán hatékonnyá, s az építésügyben szükséges rendszerváltás is csak akkor válhat teljessé, ha mind az ÉMTSZR, mind a beruházási kódex joganyagunk részévé válik. Barsiné Pataky Etelka az eredményeket sorolva kiemelte, a kamara a Közbeszerzési Hatósággal együttműködve előkészítette a minőség alapú kiválasztásra vonatkozó útmutatót, és dolgozik a műszaki egyenértékűség meghatározását célzó útmutató kidolgozásán. Elindult a tervezői felelősségbiztosítási ajánlatok begyűjtése, s néhány hónap múlva lehet majd döntést hozni arról, pontosan milyen tartalomra versenyeztetjük meg a szolgáltatást kínáló biztosítókat. Hatályos a kamara új továbbképzési szabályzata, elindult az építési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők kamarai továbbképzése, és megújul – Kovács Oszkár vezetésével – a köztestület szabványügyi testületének munkája.

A felügyelőbizottság írásban kiküldött beszámolóját Denk András fb-elnök, míg az etikai-fegyelmi bizottság jelentését dr. Greschik Gyula, a grémium elnöke egészítette ki röviden. A küldöttek az elnökségi és bizottsági beszámolókat – valamint az MMK 2016. évi gazdálkodási beszámolóját, közhasznúsági jelentését és 2018. évi előzetes költségvetési tervét – egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el. Elutasították viszont azt a módosító indítványt, amelyet négy megyei mérnöki kamara küldöttei tettek a 2018. évi kamarai díjrendszerhez, s a szakmai önkormányzat díjainak (tagdíjak, nyilvántartási díjak, szolgáltatási- ás adminisztrációs díjak) változatlanul hagyása mellett döntöttek.

Az elnökség nevében végül az MMK elnöke rövid prezentációban, vetített visszatekintésben foglalta össze a 2009-2017 közötti két ciklus eredményeit, a kamarai működés új rendszereit és bevált modelljeit. Az előadás végén a küldöttek felállva, hosszú vastapssal fejezték ki elismerésüket a Magyar Mérnöki Kamara leköszönő elnökének, Barsiné Pataky Etelkának az országos szakmai önkormányzat irányításában nyújtott nyolc éves, kiemelkedő vezetői teljesítményéért.

kgy-2017-26

 
 

Tisztújítás
A küldöttértekezlet utolsó aktusaként – dr. Scharle Péter levezető elnökletével – tisztújításra került sor.

  • A Magyar Mérnöki Kamara új elnöke Nagy Gyula lett.
  • Alelnökök: Holló Csaba, Kassai Ferenc, Lengyel Tamás és Madaras Botond.
  • Az elnökség tagjai: dr. Csenke Zoltánné, Feilné Győry Zsuzsanna, Gyurkovics Zoltán, Ivanics Zoltán, Kocsis Attila, Kovács István, Lakits György, Magyar Ákos, Reich Gyula, Szántó László, Szilvágyi László és Zarándy Pál.
  • A felügyelőbizottság megválasztott tagjai: ifj. Bózvári József, dr. Csete Jenő, Gilyén Elemér, dr. Halász Györgyné, Németh László.
  • Az etikai-fegyelmi bizottság megválasztott tagjai: Batu Árpád, Czakó László, dr. Fekete Jenő György, Kocsis Tünde, Kövesi Tibor, Massányi Tibor, dr. Szabó Éva, Szigetiné László Erika és Tóthné Temesi Kinga.

A szavazás után az MMK új elnöke „székfoglaló beszédében" megköszönte a bizalmat, gratulált a megválasztott tisztségviselőknek, és köszönetet mondott az előző kamarai vezetés munkájáért. Nagy Gyula hangsúlyozta: a mérnöki kamara lehetőséget ad tagjainak, az önkormányzatiság és a köztestületi forma adta szakmai és jogi lehetőségeket, melyekkel élnünk kell.

Ha ezekkel jól tudunk élni, sikeresek leszünk, ha nem, akkor panaszkodhatunk tovább. A szakmaiság, az érdekvédelem és az összefogás hármasa kísérte és kíséri ezután is a munkánkat. Csak együttműködve tudunk eredményeket elérni." – húzta alá a Magyar Mérnöki Kamara új elnöke.

 

kgy-2017-03
kgy-2017-06
kgy-2017-07
kgy-2017-08
kgy-2017-10
kgy-2017-11
kgy-2017-12
kgy-2017-13
kgy-2017-16
kgy-2017-15
kgy-2017-18
kgy-2017-19
kgy-2017-20
kgy-2017-22
kgy-2017-23
kgy-2017-24
kgy-2017-25
kgy-2017-26
kgy-2017-28
kgy-2017-29
kgy-2017-30