szept.
22

Tájékoztató a Magyar Mérnöki Kamara energetikai auditorokra és energetikai auditáló szervezetekre vonatkozó regisztrációs tevékenységével kapcsolatos tudnivalókról

Előzmények

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) 2015. június 26-án energetikai auditorokat és energetikai auditáló szervezeteket regisztráló szervezet működési engedélye iránti kérelmet terjesztett elő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál (MEKH).

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Eht.) értelmében regisztráló szervezet kizárólag köztestület lehet.

A jogszabályi előírások teljesítése alapján 2015. szeptember 18-án az MMK megkapta a MEKH 5543/2015. számú engedélyező határozatát a regisztrálási tevékenységgel kapcsolatos teendők ellátására. A tevékenység engedélyezéséről szóló tájékoztatást a MEKH honlapján is közzéteszi/közzétette.

Az MMK a regisztrálással kapcsolatos tevékenységek körében többek között

  • szakmai vizsgát és felkészítő tanfolyamot szervez,
  • fogadja a kérelmeket az auditori tevékenység regisztrálása céljából,
  • megvizsgálja a benyújtott dokumentumokat és a jelentkezők szakmai gyakorlatát,
  • döntéshozatal céljából továbbítja a hozzá benyújtott iratokat, az eljárás során keletkezett dokumentumokat, valamint a vizsgaeredményt a MEKH felé,
  • a tevékenységgel kapcsolatban időszakos jelentéseket, értékeléseket készít.

 

Auditori tevékenység végzésének feltételei

Az Eht. értelmében az energetikai auditálási tevékenységet az a természetes személy folytathat, aki
a) büntetlen előéletű,
b) rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel,
c) rendelkezik legalább 5 év, energetikai területen végzett mérnöki szakmai gyakorlattal,
d) valamely, a 24. alcím szerinti regisztráló szervezet által szervezett energetikai auditori szakmai vizsgát teljesítette,
e) az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékát a Hivatalnak bejelentette, a regisztrációs díjat megfizette és
f) nem áll a jogszabály szerinti tilalom alatt.

A részletes feltételeket az Eht. és annak végrehajtási rendelete tartalmazza.

 

A szakmai vizsga

Az Eht. értelmében a regisztráló szervezet a szakmai vizsgát jelentkező esetén legalább negyedévente köteles megszervezni, továbbá köteles a szakmai vizsgára felkészítő tanfolyamot szervezni és a tanfolyamot meghirdetni, valamint jelentkező esetén a tanfolyamot évente legalább egy alkalommal lefolytatni.

Az Eht. szerint a szakmai vizsga teljesítése előfeltétele az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékára vonatkozó bejelentésnek.
 

Vizsganaptár

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az MMK összeállította a szakmai vizsga év végéig terjedő vizsganaptárát.
 

2015. szeptember 30. 10:00 (szerda)

2015. október 07. 10:00 (szerda)
        12. 10:00 (hétfő)
        14. 10:00 (szerda)
        19. 10:00 (hétfő)
        28. 10:00 (szerda)

2015. november 04. 10:00 (szerda)
        09. 10:00 (hétfő)
        11. 10:00 (szerda)
        16. 10:00 (hétfő)
        18. 10:00 (szerda)
        23. 10:00 (hétfő)
        25. 10:00 (szerda)

2015. december 02. 10:00 (szerda)
        07. 10:00 (hétfő)
        09. 10:00 (szerda)
        14. 10:00 (hétfő)

 

Jelentkezés a szakmai vizsgára

A szakmai vizsga helyszíne: 1094 Budapest, Angyal utca 1-3. földszint, vizsgaterem

A szakmai vizsgára jelentkezni a következő módokon lehet:

1. személyesen a Magyar Mérnöki Kamaránál (1094 Budapest, Angyal utca 1-3. II. em.) a Kamara honlapjáról letöltött és kitöltött jelentkezési űrlap benyújtásával.

2. a Kamara honlapjáról letöltött és kitöltött jelentkezési űrlap postai küldeményként történő feladásával a Magyar Mérnöki Kamara címére (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.),

3. a Kamara honlapjáról letöltött és kitöltött jelentkezési űrlap elektronikus küldeményként a deak.andrea@mmk.hu kamarai e-mail címre történő megküldésével.

4. elektronikus úton a Kamara honlapján található elektronikus jelentkezési felület kitöltésével

A jelentkezőnek a vizsganaptárból az energetikai auditori szakmai vizsgára kell jelentkeznie. A vizsgára jelentkezés határideje a vizsga napját megelőző 5. nap.

A szakmai vizsgával kapcsolatos tudnivalók az alábbi linken érhetők el.

 

A regisztrációs díj megfizetése

Az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékára vonatkozó bejelentésnek további feltétele a regisztrációs díj megfizetése.

Az Eht. értelmében külön jogszabály állapítja meg az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegét, megfizetésének módját és a visszatérítésére vonatkozó szabályokat. Amint a jogszabály megjelenik, ezt és hatályba lépésének időpontját honlapunkon közzétesszük.

Az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékára vonatkozó bejelentés csak a hatályba lépést követően tehető meg.

Fontos ugyanakkor, hogy jogszabály rendelkezéseire és a 2015. december 5-i határidőre vonatkozó átmeneti rendelkezésre tekintettel a szakmai vizsgáztatást az MMK megkezdje.

 

A felkészítő tanfolyam

A jogszabály értelmében az MMK a szakmai vizsgára felkészítő tanfolyamot köteles szervezni és a tanfolyamot meghirdetni, valamint jelentkező esetén a tanfolyamot évente legalább egy alkalommal lefolytatni. A felkészítő tanfolyam elvégzése nem feltétele a szakmai vizsgára történő jelentkezésnek. A felkészítő tanfolyam tervezett időpontjai:

2015. október 26. hétfő
2015. november 23. hétfő
2015. december 10. csütörtök

A fentiekkel kapcsolatos kérdésükkel Deák Andreához fordulhatnak a 06-1-455-70-82 telefonszámon, vagy a deak.andrea@mmk.hu e-mail címen.

 

Magyar Mérnöki Kamara
regisztráló szervezet