okt.
21

Energetikai auditori jogosultság: tájékoztató a szükséges szakirányú végzettségről

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése értelmében az energetikai auditálási tevékenység folytatásának, valamint az energetikai auditori névjegyzékbe kerülés egyik feltétele a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettség megléte.
 

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése értelmében az energetikai auditálási tevékenység folytatásának, valamint az energetikai auditori névjegyzékbe kerülés egyik feltétele a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettség megléte.
Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése meghatározza az energetikai auditorok számára szükséges szakirányú végzettségeket és a végzettségi szintet.

„22. § (1) Energetikai auditor
a) műszaki képzési területi besorolású mesterképzési szakon mesterfokozatot szerzett,
b) mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szakon mesterfokozatot szerzett,
c) agrármérnöki mesterképzési szakon mesterfokozatot szerzett, vagy
d) az előzőekkel egyenértékű szakképzettséggel rendelkező
személy lehet.”

Felhívjuk a szakmai vizsgára és a felkészítő tanfolyamra jelentkezők figyelmét arra, hogy a Kormányrendelet a felsorolt végzettségek mindegyikéhez mesterfokozatú végzettség megszerzését írta elő.

Kérjük, hogy a fenti előírást figyelembe véve jelentkezzen a szakmai vizsgára, valamint a felkészítő tanfolyamra.

Budapest, 2015. október 21.

Magyar Mérnöki Kamara