Energetikai tanúsítvánnyal kapcsolatos tájékoztatás

Az Országgyűlés módosította az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt (Ehat.), amely a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) szervezetébe telepítette az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet [176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet] szerinti energiahatékonysági tanúsítványokról, ezek rendeltetéséről és céljáról, a költséghatékony intézkedésekről, az épület energiahatékonyságának javítását szolgáló pénzügyi eszközökről, valamint a fosszilis tüzelőanyaggal működő kazánok fenntarthatóbb alternatívával való helyettesítéséről szóló tájékoztató feladatokat.

Az alábbiakban ennek kíván eleget tenni a Kamara rövid ismertető keretében.


Energetikai tanúsítványról általában

Az energetikai tanúsítvány azt jeleníti meg, hogy egy adott épület fenntartása mennyi energiába is kerül. A tanúsítás után az épület besorolást kap, amely JJ-től (lekedvezőtlenebb) kezdődően AA++-ig (leghatékonyabb) lehetséges. Minél kevesebb energiaigényű a vizsgált ház/lakás, annál jobb kategóriába fog kerülni.

Energetikai tanúsítvány kiállítása szükséges a következő esetekben:

  • új épület építése,
  • meglévő épület eladása,
  • meglévő épület bérbeadása esetén, valamint
  • 250 m2, vagy ennél nagyobb alapterületű állami tulajdonú közhasználatú épületnél.

A fenti kormányrendelet hatálya azonban nem terjed ki:

  • 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
  • évente 4 hónapnál rövidebb idejű használatra szánt épületre;
  • legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre;
  • hitéleti célra használt épületre;
  • nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű épületre;
  • műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre abban az esetben, ha a technológiából származó belső hőnyereség, valamint a légcsere a kormányrendeletben előírt határértékeket meghaladja.

A tanúsítás legfontosabb szabályai

Az energetikai tanúsítványt csak az arra jogosultsággal rendelkező mérnök készítheti el. A kiállított hiteles energetikai tanúsítvány rendelkezik egy úgynevezett HET-00000000 számmal, amely alapján az az országos nyilvántartásból lekérdezhető.

A tanúsítvány az épület egészére állítható ki, ha az épületben levő önálló rendeltetési egységek (lakások) fűtése, szellőzése, és a használati melegvíz szolgáltatása azonos rendszerű vagy egy rendszert alkot. Kiállítható az épület egészére a tanúsítvány akkor is, ha az épület valamennyi eltérő önálló rendeltetési egységéről készült részletes felmérés vagy tanúsítvány rendelkezésre áll.

A tanúsítvány kiállítható önálló rendeltetési egység esetén az épület egészére vonatkozó tanúsítvány alapján, a tanúsítandó önálló rendeltetési egység épületben levő helyzetének, tájolásának és eltérő adottságainak figyelembevételével, vagy ugyanabban az épületben található, azonos rendeltetésű, elrendezésű, azonos méretű és azonos energetikai jellemzőjű épületelemekkel rendelkező önálló rendeltetési egység tanúsítványa alapján is.

A tanúsítvány kiállítható különálló családi ház esetén azonos méretű és energiahatékonyságú, azonos épületelemekkel rendelkező családi ház tanúsítványa alapján, ha a tanúsító az azonosságról meggyőződött.

Az építtető, illetve a tulajdonos biztosítja a tanúsítás elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, számlákat, a szükség szerinti mérések, ellenőrzések elvégzésének helyszíni feltételeit és a szükséges mértékű közreműködést. Új épület építése esetében az építtető kell, hogy gondoskodjon a tanúsítvány elkészíttetéséről.

Az energetikai tanúsítványt alátámasztó számítást az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet) alapján kell elkészíteni.

Az épület vagy önálló rendeltetési egység értékesítésre vagy bérbeadásra való kínálásakor a reklámban fel kell tüntetni az egység energetikai minőség szerinti besorolását, amennyiben tanúsítvánnyal rendelkezik.

Az épület közönség számára nyitva álló helyiségének jól látható helyére ki kell függeszteni a tanúsítvány összefoglaló lapját 250 m2, vagy ennél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén és a tanúsítvánnyal rendelkező 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű közhasználatú, kereskedelmi, szolgáltató és raktár, közösségi szórakoztató vagy kulturális rendeltetésű épület esetében.

A tanúsítvány tartalmi követelményei

A tanúsítványt az alábbi vázlatpontok szerint kell kiállítani:

1.       Energetikai minőségtanúsítvány

2.       Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye)

3.       Az épület (vagy önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma

4.       Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma

5.       A vizsgált épületet ábrázoló fotó

6.       Az épület (vagy önálló rendeltetési egység) számított, méretezett összesített energetikai jellemzője (kWh/m2a)

7.       Az épület (vagy önálló rendeltetési egység) összesített energetikai jellemzőjének követelményértéke (kWh/m2 év)

8.       Az épület fajlagos hőveszteségtényezője a követelményérték százalékában

9.       Az épületben hasznosított megújuló energia részaránya vagy az épület összesített energetikai jellemzője

10.     2016. január 1-jétől érvényes energetikai minőség szerinti besorolás

11.     Besorolási diagram

12.     Javaslat

13.     Egyéb megjegyzés

14.     Az épület védettsége (műemlék, helyi védett)

15.     A tanúsítvány kiállításnak oka

16.     Kapcsolódó tanúsítvány száma

17.     A tanúsítvány kiállításának kelte

18.     A tanúsító aláírása

A további részletes tartalmi követelményeket a fenti kormányrendeletben lehet megtalálni.

A tanúsítványban az alábbi minőségi osztályok, besorolások lehetségesek:

BesorolásA vizsgált épület és a viszonyítási alapként szolgáló épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának százalékban kifejezett arányaMinőségi osztályának szöveges jellemzése
AA++<40Minimális energiaigényű
AA+40-60Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú
AA61-80Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb
BB81-100Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő
CC101-130Korszerű
DD131-160Korszerűt megközelítő
EE161-200Átlagosnál jobb
FF201-250Átlagos
GG251-310Átlagosat megközelítő
HH311-400Gyenge
II401-500Rossz
JJ>500Kiemelkedően rossz

2021. június 30-tól az új építésű ingatlanoknak meg kell felelnie a TNM rendelet 6. melléklétben foglalt követelményeknek, azaz a közel nulla energiaigényű követelményszintnek. Ezt követően BB vagy annál jobb energetikai besorolás szükséges az új építésű ingatlanok használatba vételéhez.

A tanúsítvány összefoglaló lapjához az építészeti-műszaki, illetve a kivitelezési dokumentáció energetikai igazoló számítását bizonyos esetekben csatolni kell. A tanúsítvány nem igazolja és nem helyettesíti az épületre előírt másfajta követelmény teljesítését.

A tanúsítványnak javaslatot kell tartalmaznia az épület vagy önálló rendeltetési egység energiahatékonyságának költségoptimalizált szintjére vagy költséghatékony növelésére, kivéve, ha az épület vagy az önálló rendeltetési egység energiahatékonyságának költséghatékony növelésére nincs ésszerű lehetőség a hatályos rendeletben meghatározott követelményekhez képest.


A tanúsítás költségei

A tanúsító tevékenysége elvégzéséért díjra jogosult, amelyet a tanúsítás elkészítésére fordított idő alapján úgy kell megállapítani, hogy a tanúsítás díja megkezdett óránként legfeljebb 5500 forint lehet. Bizonyos esetekben erre maximum 2 óra írható jóvá. A díjjegyzékben részletezni kell a tanúsítási tevékenységre fordított időt és az óradíjat, a költségtérítést és az ezeket terhelő általános forgalmi adó összegét.

A tanúsító költségként csak az utazással, illetőleg a szemlével, a fényképezéssel, felméréssel, valamint a fénymásolással járó szükséges és igazolt készkiadásait számíthatja fel. Az utazással eltöltött idő óradíja nem haladhatja meg a tanúsítás óradíjának 50%-át.

Kivételes esetben magasabb összegű óradíj is megállapítható, ha a tanúsítási tevékenység hosszabb tudományos vizsgálódást vagy a megrendelésben rögzített, speciális műszeres vizsgálatot igényel. A kivételes óradíj felső határa az alapdíj két és félszerese lehet.

A tanúsító a számlával nem igazolható, de szükségszerűen felmerülő költségeinek (posta, telefon, irodaszer stb.) fedezésére költségátalányt is megállapíthat, amely legfeljebb a díj 10%-a lehet.

A tanúsító a tanúsítási tevékenység során köteles költségkímélő megoldásokat alkalmazni.


Tanúsítvány érvényessége

Az energetikai tanúsítvány a kiállítástól számítva 10 évig hatályos.

Ha az épületet korszerűsítik, és az érint olyan műszaki paramétereket, amelyek a tanúsítványban figyelembevételre kerültek akkor az épület új tanúsítványt igényel. Ilyen lehet például megújuló energiaforrások beépítése, nyílászárók cseréje, hőszigetelés felrakása, kazán csere, fűtéskorszerűsítés stb. Abban az esetben is új tanúsítványra van szükség, ha a jogszabályban meghatározott körülmények megváltoztak, megváltoznak, például változik a besorolási skála, akkor is új tanúsítványt kell beszerezni.

A feltöltött tanúsítványok a település + HRSZ, vagy a tanúsítvány azonosító ismeretében az alábbi oldalon kérdezhetők le: https://entan.e-epites.hu/?tanusitvany_lekerdezese

Bővebb információkért az alábbi jogszabályokat tekintse át:

176/2008.(VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról