Tanácsadás vállalkozóknak

Az Országgyűlés módosította az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt [Ehat. 21. § (4)], amely a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) szervezetébe telepítette a lakossági és kisvállalkozói energetikai tanácsadást.

A jogszabály értelmében a MMK:

 • ingyenes energetikai tanácsadást biztosít a vállalkozások számára, valamint nyomon követi a tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékét,
 • tájékoztatást nyújt az elérhető energiahatékonysági pályázatokról,
 • tájékoztatást nyújt az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerinti energiahatékonysági tanúsítványokról.

A tanácsadás az igénybe vevők részére ingyenes, amennyiben vállalják a nyomon követéssel összefüggő kötelezettségeket. Ennek részleteiről az alábbiakban található további információ.

A tanácsadásról általánosságban

Annak érdekében, hogy a tanácsadás megfelelően megalapozott és dokumentált legyen a Kamara összeállított egy a vállalkozások által kitöltendő állapotfelvételi adatlapot. Kérjük töltse le az oldalunkról, és elsőként tekintse át, hogy milyen információk összegyűjtésére van szükség.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az Ehat. törvény [7/A. §] értelmében az Ön vállalkozásának szakreferens vagy auditor igénybevétele lenne indokolt, akkor a tanácsadóink nem tudnak segítséget nyújtani. (7/A. § (1) … a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a a) 400 000 kWh villamos energiát, b) 100 000 m3 földgázt vagy c) 3 400 GJ hőmennyiséget.)

A tanácsadást első körben a vállalkozásnak otthont adó épületekre vonatkozóan javasoljuk elvégezni. Ezt követően amennyiben a vállalkozási tevékenység jellegéből, energiafelhasználásából adódóan arra igény van, lehetőség nyílik a tevékenységről és technológiáról is konzultálni energiamegtakarítási szempontból. Természetesen, ha az épülettel kapcsolatban nem merül fel kérdés, akkor lehetséges csak a tevékenységgel kapcsolatos tanácsadást igénybe venni.

Az adatlap kitöltésének legfőbb célja, hogy képet kapjunk az Ön által használt épület legfontosabb energetikai jellemzőiről (villany, gáz stb. felhasználás), illetve az ott végzett tevékenységekkel összefüggő energiafelhasználási szokásaikról. Ezen információk nélkül a tanácsadóink nem tudnak érdemben segítséget nyújtani.

Másik fontos célja, hogy a későbbi összehasonlíthatóság érdekében legyen egy kiinduló állapotot tartalmazó alapdokumentum. Ezzel összevetve lehet majd a tanácsadás alapján elvégzett módosítások utáni állapotot meghatározni. E két dokumentummal biztosítható az eredményesség mérése.

A tanácsadás így, adatokhoz kötött, és elemzésre támaszkodhat, amelyet vagy az érdeklődő, vagy a kérdés feltevője tölt ki a szükséges adatokkal.


A tanácsadás általános menete

A tanácsadás igénybevételéhez tekintse át az alábbiakat:

 1. A tanácsadáshoz az alábbi információkra lehet szüksége:
 • az elmúlt minimum egy, de optimális esetben lehet az utóbbi 3-4 év áram, gáz, víz, valamint, ha van, akkor egyéb energiahordozó felhasználását bemutató szolgáltatói elszámoló számlákra, ebben az esetben jobban közelíthetők az adatok az átlagos fogyasztási szokásokhoz (a számla lehet az éves elszámoló számla, vagy havi diktálás esetén külön-külön számlák),
 • ha készült ilyen, akkor a hiteles energetikai tanúsítványa az épületnek, lakásnak,
 • az épületet bemutató alaprajz, helyszínrajz, az elhelyezkedést, tájolást bemutató térképes műholdfelvétel, ingyenesen lekérhető térképmásolat,
 • az épületben üzemelő háztartási nagyfogyasztók (kazán, bojler, hűtőgép, fagyasztó szekrény, mosógép, mosogatógép, tűzhely, elektronikai berendezések stb.) típusa, műszaki adatai, ha rendelkezésre áll, vagy energiafelhasználás szerinti besorolása (A+++ – F),
 • az épület, családiház, lakás építésével kapcsolatos információk (kora, építőanyag típusa, szigetelések, nyílászárók tulajdonságai stb.) épületfizikai jellemzők,
 • az ott lakók energiafelhasználási szokásai.

2. Kérjük töltse le az oldalunkról az állapotfelvételi adatlapot tekintse át, és gondolja végig, hogy milyen területen szeretne tanácsot kérni.

3. Töltse ki az állapotfelvételi adatlapot minden olyan területre vonatkozóan, amelyről informálódni szeretne. Az adatfelvételi lap kitöltéséhez igény szerint telefonon (+3630/460-9623), vagy emailben (tanacsadas@mmk.hu) segítséget nyújtunk. Ha elakad kérjen segítséget elérhetőségeinken. Telefonos ügyfélszolgálatunk hétfő, szerda 9:00-12:00 óra között, kedd, csütörtök 13:00-16:00 óra között fogadja hívását.

4. Ha kitöltötte az állapotfelvételi lapot, akkor válassza ki hogyan szeretné a tanácsadást igénybe venni. A tanácsadás igénybevételére lehetősége van

a) előzetes időpontegyeztetés alapján online kommunikációs felületen (Teams, skype stb.) keresztül,

b) előzetes időpontegyeztetés alapján személyesen, (amennyiben a jelenlegi korlátozások feloldása ezt lehetővé teszi),

c) a kitöltött adatfelvételi lapnak és a felmerült kérdéseinek elektronikus levélként a tanacsadas@mmk.hu e-mailcímre, vagy postai küldeményként történő megküldésével.

5. A megadott módon lezajlik a tanácsadás, melyről emlékeztető készül.

6. Amennyiben olyan jelentős kérdés merülne fel a későbbiekben, melyre egy levél keretében a válasz nem adható meg, úgy újabb tanácsadás lebonyolítására lehet szükség.

7. A tanácsadásban való részvétel eredményességéhez szükséges, hogy Ön tájékoztatást adjon a tanácsadás alapján megvalósult intézkedésekről a nyomon követhetőség érdekében. Erre figyelemmel kollégáink a korábban megadott elérhetőségein adott időközönként (hozzávetőleg fel évente) keresni fogják, hogy teljesítse a bejelentését. A bejelentésre külön adatlap szolgál.

8. Amennyiben a javaslatok megvalósításra kerültek, egy záró adatlappal mérjük fel az elért energiamegtakarítás mértékét.


Az on-line tanácsadás menete

a) a kitöltött adatlapot és az összegyűjtött mellékleteit küldje meg a tanacsadas@mmk.hu e-mail címre,

b) kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségek valamelyikén,

c) tisztázzák, ha az adatlappal kapcsolatban valamilyen kérdés felmerül, vagy valamilyen adat esetleg hiányzik, egyeztetik a tanácsadás módját a rendelkezésre álló on-line felületen és egyeztetnek egy lehetséges időpontot a tanácsadásra,

d) az előzetesen javasolt időpontra megkeresik a szabad tanácsadót, és amennyiben nincs változás visszaigazolják a tanácsadás időpontját,

e) a visszaigazolás keretében megadják azt a linket, melyen keresztül az on-line csatlakozásra lehetőség lesz, jelzik amennyiben a tanácsadónak még szüksége lenne valamilyen információra,

f) a tanácsadást megelőzően kollégáink próbaüzemben tesztelik Önnel a kapcsolat működését,

g) a visszaigazolt időpontban on-line kapcsolaton keresztül 30 perces időkeretben lezajlik a tanácsadás, ennek során:

 • a tanácsadásról – hozzájárulása esetén – felvétel készül, melyet legfeljebb 15 napig őrzünk meg az esetleges kérdések tisztázása érdekében,
 • a tanácsadáson Ön, a kijelölt tanácsadó és egy segítő munkatársunk vesz részt (Előfordulhat, hogy konzultációs jelleggel további tanácsadók is bekapcsolódnak a beszélgetésbe megfigyelőként.),
 • az előzetesen beküldött adatok alapján, és feltett kérdések ismeretében a tanácsadó elmondja javaslatait, majd
 • konzultáció keretében tisztázásra kerülnek a menetközben felmerülő kérdések,
 • ha valamire a tanácsadó azonnal nem tud választ adni, arra a kérdésre az emlékeztető jegyzőkönyvben ad majd visszajelzést,

h) a tanácsadásról emlékeztető jegyzőkönyv készül, melyben szerepelni fognak a tanácsadó által javasolt energiahatékonysági intézkedések, a lehetséges alternatívák, és a megvalósítás javasolt rangsora, ezt a dokumentumot legkésőbb a tanácsadást követő napon elektronikusan juttatjuk el Önnek,

i) ha a tanácsadás ezen folyamata lezárult a későbbiekben felmerülő kérdéseit e-mailben tudja eljuttatni részünkre (Amennyiben e kérdések miatt szükséges, újabb konzultációra is sor kerülhet.).


A személyes tanácsadás menete: (amint a jelenlegi korlátozások feloldásra kerülnek)

a) a kitöltött adatlapot és az összegyűjtött mellékleteit küldje meg nekünk a tanacsadas@mmk.hu e-mail címre,

b) kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetősége valamelyikén,

c) tisztázzák, ha az adatlappal kapcsolatban valamilyen kérdés felmerül, vagy valamilyen adat esetleg hiányzik, egyeztetik a tanácsadás helyszínét és egyeztetnek egy lehetséges időpontot a tanácsadásra,

d) az előzetesen javasolt időpontra megkeresik a szabad tanácsadót, és amennyiben nincs változás visszaigazolják a tanácsadás időpontját és helyszínét,

e) a visszaigazolás keretében jelzik, amennyiben a tanácsadónak még szüksége lenne valamilyen információra,

f) a visszaigazolt időpontban és helyszínen 30 perces időkeretben lezajlik a tanácsadás, ennek során:

 • a tanácsadáson Ön, a kijelölt tanácsadó és egy segítő munkatársunk vesz részt,
 • az előzetesen beküldött adatok alapján, és feltett kérdések ismeretében a tanácsadó elmondja javaslatait, majd
 • konzultáció keretében tisztázásra kerülnek a menetközben felmerülő kérdések,
 • ha valamire a tanácsadó azonnal nem tud választ adni, arra a kérdésre az emlékeztető jegyzőkönyvben ad majd visszajelzést,

g) a tanácsadásról emlékeztető jegyzőkönyv készül, melyben szerepelni fognak a tanácsadó által javasolt energiahatékonysági intézkedések, a lehetséges alternatívák, és a megvalósítás javasolt rangsora, ezt a dokumentumot legkésőbb a tanácsadást követő napon elektronikusan juttatjuk el Önnek,

h) ha a tanácsadás ezen folyamata lezárult a későbbiekben felmerülő kérdéseit e-mailben tudja eljuttatni részünkre (Amennyiben e kérdések miatt szükséges, újabb konzultációra is sor kerülhet.).


Az elektronikus levélben, vagy postai küldeményként benyújtott adatlapok feldolgozása

a) a kitöltött adatlapot és az összegyűjtött mellékleteit küldje meg nekünk a tanacsadas@mmk.hu e-mail címre, vagy adja postára a Magyar Mérnöki Kamara Energetikai tanácsadás, 1117 Budapest, Szerémi út 4. címre

b) ha az adatlappal kapcsolatban valamilyen kérdés felmerül, vagy valamilyen adat esetleg hiányzik, kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetősége valamelyikén, és tisztázzák azt,

c) eljuttatják a benyújtott dokumentumokat vagy elektronikus levelét egy tanácsadóhoz, és amennyiben a tanácsadónak még szüksége lenne valamilyen információra, akkor megkeresik Önt,

d) a tanácsadás keretében beérkezett adatokra figyelemmel válaszként egy jegyzőkönyv készül, melyben szerepelni fognak a tanácsadó által javasolt energiahatékonysági intézkedések, a javasolt alternatívák, és a megvalósítás javasolt rangsora, ezt a dokumentumot a beérkezést követő 8 napon belül a beérkezéstől függően elektronikusan, vagy postai úton juttatjuk el Önnek,

e) ha a tanácsadás ezen folyamata lezárult, amennyiben a későbbiekben felmerülő kérdések miatt szükséges, újabb konzultációra is sor kerülhet, amelynek.  kérdéseit e-mailben tudja eljuttatni részünkre.


A nyomon követésről

A jogszabályi kötelezettségből adódóan a Kamarának a tanácsadás alapján megvalósított energetikai beruházásokról be kell gyűjteni az adatokat. Ennek érdekében összeállítottunk egy adatlapot, melyet a tanácsadás korábbi formájától függetlenül e-mailben (tanacsadas@mmk.hu) vagy postai úton (Magyar Mérnöki Kamara Energetikai tanácsadás, 1117 Budapest, Szerémi út 4.) kell a kamarának megküldeni.

Felhívjuk figyelmét!

A tanácsadás keretében a tanácsadó:

 • a megoldás lehetséges és javasolt irányáról, módjáról, eszközeiről, a megoldásban lehetséges közreműködők fellelhetőségéről és a figyelembe veendő legfontosabb szempontokról ad tájékoztatást;
  • nem végez tervezést, tehát nem dolgozza ki a megoldás részleteit vagy a megoldás helyszíni adaptációját;
  • nem készít energetikai tanúsítványt, nem végez energetikai auditot, veszteségfeltárást, helyszíni méréseket, azonban tartalmazhatja ezek elvégzésének szükségességét és tájékoztathat arról, hogy hol találhatók meg az e tevékenységek végzésére jogosult személyek és szervezetek;
  • nem határoz meg konkrét beépítendő eszközt és konkrét technológiát, készülék típust;
  • nem javasol konkrét személyt, céget a tervezés, kivitelezés elvégzésére, de tájékoztatást ad arról, hogy ezek hol lelhetők fel.

Gyakran feltett kérdések

Kell fizetni a tanácsadásért?
Nem. Amennyiben vállalja a nyomon követéssel összefüggő kötelezettségeket a tanácsadás ingyenes.

Hogyan vehető igénybe a tanácsadás?
On-line felületen, személyesen (amint a jelenlegi korlátozások feloldásra kerülnek), elektronikusan vagy postai úton benyújtott adatfelvételi lap és szükséges mellékleteinek megléte esetén. Az adatfelvételi lapok letölthetők az egyes menüpontokból.

Kell időpontot foglalni az on-line tanácsadáshoz?
Igen. Az on-line tanácsadást előzetes időpontegyeztetés mellet tudjuk biztosítani, melyet a kitöltött adatlap beérkezését követően pontosítunk Önnel.

Hol van lehetőség a személyes tanácsadás igénybevételére?
Jelenleg személyes tanácsadásra nincs lehetőség, amint a jelenlegi korlátozások feloldásra kerülnek elindítjuk ezt a változatot is. A személyes tanácsadást Budapesten a MMK székhelyén fogjuk biztosítani. Folyamatban van a területi tanácsadó hálózat létrehozása ezért kérjük kísérje figyelemmel honlapunkat az aktuális információkért, a további tanácsadó pontok elérhetőségéért.

Hol kaphatok előzetesen információt a tanácsadásról?
Információkért írjon nekünk e-mailt a tanacsadas@mmk.hu címre. Néhány munkanapon belül visszajelentkezünk a válasszal.


Fontosabb jogszabályok

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

176/2008.(VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról