Tájékoztató

Az Országgyűlés módosította az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt (Ehat.), amely a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) szervezetébe telepítette a lakossági és kisvállalkozói energetikai tanácsadást.

Az Ehat. 21. § (4) bekezdése alapján az alábbi feladatokat végzi a MMK:

„21. § (4) A Magyar Mérnöki Kamara

a) a vállalkozások számára ingyenes energetikai tanácsadást biztosít, valamint nyomon követi a tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékét,

b) ösztönzi a kis- és középvállalkozásokat energetikai auditálás lefolytatására és az auditokban foglalt ajánlások végrehajtására,

c) a lakosság számára ingyenes energetikai tanácsadást biztosít, valamint nyomon követi a tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékét,

d) tájékoztatást nyújt az elérhető energiahatékonysági pályázatokról,

e) tájékoztatást nyújt az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerinti energiahatékonysági tanúsítványokról, ezek rendeltetéséről és céljáról, a költséghatékony intézkedésekről, felújítási tanácsadás keretében az épület energiahatékonyságának javítását szolgáló pénzügyi eszközökről, valamint a fosszilis tüzelőanyaggal működő kazánok fenntarthatóbb alternatívával való helyettesítéséről.”

A tanácsadás az igénybe vevők részére a fenti szabályozás értelmében ingyenes, amennyiben vállalják a nyomon követéssel összefüggő kötelezettségeket. Ennek részleteiről az egyes menüpontokban található tájékoztatókban olvashatók további információk.


A tanácsadásról általánosságban

Annak érdekében, hogy a tanácsadás megfelelően megalapozott és dokumentált legyen, a Kamara összeállított külön-külön a lakosság, valamint a vállalkozások esetében kitöltendő állapotfelvételi adatlapokat. Az igénybe vevőkre szabott adatfelvételi lapok megtalálhatók és letölthetők az egyes menüpontokból.

Az állapotfelvételi adatlap összeállításának legfőbb célja, hogy képet kapjunk a tanácsadásban érintett épület, illetve az ott végzett tevékenységgel összefüggő energiafelhasználási szokásokról.

Másik fontos célja, hogy az összehasonlíthatóság érdekében legyen egy kiinduló állapotot tartalmazó alapdokumentum, majd pedig a tanácsadás alapján elvégzett energiahatékonyságnövelő intézkedések utáni állapotfelmérés. E két dokumentum összevetésével biztosítható az eredményesség mérése.

A tanácsadás így, egyértelműen adatokhoz kötött elemzésre támaszkodhat, amelyet vagy az érdeklődő, vagy a kérdés feltevője tölt ki a tanácsadás tárgyát jelentő épületről az eredményes tanácsadáshoz szükséges adatokkal. A tanácsadás dokumentálása egyben a tanácsadó díjazásának alapja is.


A tanácsadás menete

A tanácsadás igénybevételére előzetes időpontegyeztetést követően on-line felületen, személyesen, vagy a kitöltött és aláírt adatfelvételi lap elektronikusan, illetve postai úton történő megküldésével nyílik lehetőség. A tanácsadás folyamatának részleteiről az egyes menüpontokban olvashat továbbiakat.

Az adatfelvételi lap kitöltéséhez igény szerint telefonon (+3630/460-9623), vagy emailben (tanacsadas@mmk.hu) segítséget nyújtunk. A telefonszám a telefonos ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda 9:00-12:00 óra között, kedd, csütörtök 13:00-16:00 óra között) hívható.

A csatolandó mellékleteket a kitöltést követően beszkennelve, vagy postai úton el kell juttatni a kamara adatfelvételezője részére. Későbbiekben várható, hogy lakossági fórum keretében is lehetőség lesz a konzultáció igénybevételére.

Amennyiben rendelkezésre áll a szükséges információ a konzultáció elvégzéséhez, a Kamara képviselője egyezteti a konzultáció időpontját, módját, ismerteti a tanácsadás igénybevételének feltételeit, az igénybe vevő által vállalandó feltételeket, valamint jelzi az esetleges nyitott kérdéseket.

A megbeszélt időpontban a Kamara tanácsadója felveszi a kapcsolatot az érdeklődővel. Amennyiben minden információ ismert, a tanácsadó rövid áttekintés alapján felvázolja a lehetséges energiamegtakarítást eredményező javaslatokat, a különböző alternatívákat. Szükség szerint pontosítja az igénybe vevővel a meglévő állapotot, használati szokásokat, a tanácsadásra feltett kérdéseket. Lehetőség szerint komplex áttekintést adva az egyedi igényekhez igazodva. A tanácsadó az igénybe vevő menet közben felmerülő kérdéseit megválaszolja.

A tanácsadás zárásaként a szóban elhangzottakról:

 • a javasolt alternatívákról;
 • a különböző tervezői, illetve energetikus szakember bevonását igénylő feladatokról és
 • a szakemberek fellelhetőségének módjairól;
 • az aktuális energiahatékonysági beruházásokat segítő pályázati lehetőségekről

írásos emlékeztető készül. Az emlékeztető – terjedelmétől függően – utólag is készülhet és elektronikusan vagy postai úton kerül eljuttatásra az igénybe vevőnek.

Felhívjuk figyelmét!

A tanácsadás keretében a tanácsadó:

 • a megoldás lehetséges és javasolt irányáról, módjáról, eszközeiről, a megoldásban lehetséges közreműködők fellelhetőségéről és a figyelembe veendő legfontosabb szempontokról ad tájékoztatást;
  • nem végez tervezési jogosultságot igénylő feladatokat, a tanácsadás nem tervezés, nem a megoldás részleteinek kidolgozását és/vagy a megoldás helyszíni adaptációját jelenti;
  • nem készít energetikai tanúsítványt, nem végez energetikai auditot, veszteségfeltárást, helyszíni méréseket, azonban tartalmazhatja ezek elvégzésének szükségességét és tájékoztathat arról, hogy hol találhatók meg az e tevékenységek végzésére jogosult személyek és szervezetek;
  • nem javasol konkrét beépítendő eszközt és konkrét technológiát, készülék típust;
  • nem javasol konkrét személyt, céget a tervezés, kivitelezés elvégzésére.

A tanácsadás alapján elért energiamegtakarítás nyomon követése

Az adatok megismerhetőségén és feldolgozásán túl, annak érdekében, hogy a tanácsadás alapján megvalósított energiahatékonysági beavatkozások eredményessége nyomon követhető legyen, az igénybe vevőnek vállalnia kell, hogy:

 1. az energiahatékonysági beavatkozás megvalósulását követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a MMK-t az adatfelvételező útján (ennek elősegítésére egy bejelentő nyomtatvány került összeállításra);
 2. amennyiben készül tanúsító szakember által kiállított hiteles energetikai tanúsítvány a megvalósított energiahatékonysági beavatkozásokat követő állapotról, azt a kiállítást követő 15 napon belül másolatban a MMK rendelkezésére bocsátja;
 3. az energiafelhasználás változásának (megtakarítás/növekedés) tényleges mértékéről a nyomon követhetőség érdekében, a megvalósítást követő 6 hónapon belül az adatfelvételi lap és a tanácsadás során megjelölt mellékletek ismételt benyújtásával nyilatkozik.

A tanácsadási szolgáltatásunk hamarosan elindul, addig is tekintse át a fenti menüpontokban olvasható információkat, illetve felmerülő kérdéseivel forduljon hozzánk a tanacsadas@mmk.hu címre írt e-mailben.


Gyakran feltett kérdések

Kell fizetni a tanácsadásért?
Nem, azonban a nyomon követési kötelezettséget teljesíteni kell, ez a tanácsadás „ára”.

Hogyan vehető igénybe a tanácsadás?
On-line felületen, személyesen (amint a jelenlegi korlátozások feloldásra kerülnek), elektronikusan vagy postai úton benyújtott adatfelvételi lap és szükséges mellékleteinek megléte esetén. Az adatfelvételi lapok letölthetők az egyes menüpontokból.

Kell időpontot foglalni az on-line tanácsadáshoz?
Igen. Az on-line tanácsadást előzetes időpontegyeztetés mellet tudjuk biztosítani, melyet a kitöltött adatlap beérkezését követően pontosítunk Önnel.

Hol van lehetőség a személyes tanácsadás igénybevételére?
Jelenleg személyes tanácsadásra nincs lehetőség, amint a jelenlegi korlátozások feloldásra kerülnek elindítjuk ezt a változatot is. A személyes tanácsadást Budapesten a MMK székhelyén fogjuk biztosítani. Folyamatban van a területi tanácsadó hálózat létrehozása ezért kérjük kísérje figyelemmel honlapunkat az aktuális információkért, a további tanácsadó pontok elérhetőségéért.

Hol kaphatok előzetesen információt a tanácsadásról?
Információkért írjon nekünk e-mailt a tanacsadas@mmk.hu címre. Néhány munkanapon belül visszajelentkezünk a válasszal.


Fontosabb jogszabályok

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

176/2008.(VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról