Jogszabályok

Az alábbiakban a mérnöki szakmagyakorlást megalapozó, továbbá a szakmagyakorlási engedélyek megszerzésének és kiadásának rendjét tartalmazó fontosabb jogszabályok listája olvasható. Az egyes jogszabályok nevére kattintva megnyílik a Nemzeti Jogszabálytár megfelelő oldala, ahol a jogszabály hatályos szövege olvasható.

 

Törvények
1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről
1995.évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
1995.évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
1996.évi LVIII. törvény a tevező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
1997.évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2009.évi LXXVI.törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
2011. évi CVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
2012.évi I.törvény a Munka Törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

 

Kormányrendeletek
253/1997 (XII.20.) korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
238/2005.(X.25.) korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
245/2006.(XII.5.) korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
343/2006.(XII.23.) korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
176/2008.(VI.30.) korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőienek tanúsításáról
264/2008. (XI.6.) korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról
102/2009. (V.11.) korm. rendelet az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési,értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről
186/2009.(IX.10.) korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről
191/2009.(IX.15.) korm. rendelet az építőpari kivitelezési tevékenységről
297/2009.(XII.21.) korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
354/2009.(XII.30.) korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről
14/2010. (II.5.) korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról
176/2011.(VIII.31.) korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről
247/2011. (XI.25.) korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről
375/2011.(XII.31.) korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól
312/2012. (XI.8.) korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
313/2012.(XI.8.) korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
314/2012.(XI.8.) korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
266/2013. (VII. 11.) korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól