Villámvédelmi vizsga - TÁJÉKOZTATÓ

 

VILLÁMVÉDELMI VIZSGA

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

A 9/2015.(III. 25.) BM rendelet a villamosmérnöki tervezők és műszaki ellenőrök számára vizsgát ír elő a norma szerinti villámvédelmi berendezés létesítéséhez szükséges különös gyakorlat megállapításához.

 

Jelentkezés a vizsgára:

A vizsgára való jelentkezés feltétele az érvényes villamosmérnöki tervezési jogosultság (V), vagy szakterületi műszaki ellenőri (ME-V) jogosultság.

 

A villámvédelmi vizsgák időpontjait az MMK online naptárában a honlapon előre meghirdeti.

Egy-egy alkalom minimális létszáma 10 fő.

 

 

A vizsga jellege

A vizsga 2 fő részből áll. Első része a számítógépes tesztvizsga, és ehhez szóbeli vizsga kapcsolódik. A teljes vizsga számítógépen, online formában zajlik. Ehhez szükség van a vizsgázónak internetkapcsolatra, mikrofon és kamera használatra. Amennyiben az online vizsgával kapcsolatban technikai problémája van, a Kamara székhelyén is tudja teljesíteni a vizsgát.

Ahhoz, hogy megbizonyosodjon róla, hogy gépe megfelel az online vizsgához, kérem töltse le a vizsgaalkalmazást, amely egy Ellenőrző fájlt is tartalmaz:

Tesztalkalmazás letöltése

 

Az eredményes vizsga feltétele:

Az vizsga két részből áll

  • számítógépes tesztvizsga: 42 tesztkérdésre kell választ adni 50 perc alatt. Egy helyes válasz 1 pontot ér. Az írásbeli vizsga e része akkor eredményes, ha a vizsgázó legalább 34 pontot ér el (~80%). Eredményes írásbeli vizsgát követően következik a szóbeli vizsga.
  • szóbeli vizsga: 2 kifejtős kérdésre kell választ adni. A szóbeli vizsga e része akkor eredményes, ha a vizsgázó legalább 50%-ot ér el.

A vizsga akkor eredményes, ha az előbbi mindkét feltétel eredményesen teljesült.

 

A villámvédelmi vizsga díja:                                                                     17.000 Ft

 

Banki átutalás esetén:

Magyar Mérnöki Kamara 1117 Budapest, Szerémi út 4.

Számla szám: OTP Bank 11784009-21124341

 

A befizetett összegről a számlát minden esetben a befizető (vevő/költségviselő) nevére állítjuk ki. Ezért amennyiben a vizsga költségét cége átvállalja, a cég kell, hogy a vizsgadíjat átutalja, csekkes befizetés esetén a befizető adataihoz a cég adatait kell írni. A magánszemély beazonosításhoz szükséges adatokat a közlemény rovatban kérjük megjelölni, az illető neve, kamarai azonosító száma feltüntetésével. Abban az esetben, ha a vizsgadíjat a cég több személy részére egy összegben utalja át, kérünk az érintett személyekről külön listát küldeni, a kamarai azonosító szám és a befizetett összeg feltüntetésével.

 

A vizsgázó köteles e-mailben értesíteni az MMK-t (deak.andrea@mmk.hu), amennyiben a vizsgán nem tud részt venni. Ha a vizsgára jelentkező legkésőbb a vizsga napját megelőző második munkanapig nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a befizetett vizsgadíj összegéből az adminisztrációs költségek fedezésére 3000 forint levonásra kerül.

A vizsgák meghirdetése, lebonyolítása:

  • A vizsgákat az MMK titkársága 2-3 havonta szervezi meg és írja ki a vizsganaptárba,
  • A vizsga megszervezésének minimum létszáma 10 fő,
  • A vizsgák koordinálását Deák Andrea (MMK tel.: 06/1-455-7080/110) végzi,

A vizsgakérdéseknek két csoportja van:

  • tesztkérdések (A tesztkérdések esetében a kérdést 4 válasz követi. A válaszok közül egy, és csak egy a jó válasz.)
  • szóbeli kérdések (Ezekre a kérdésekre összefüggő, vagy felsorolásos, részletezett választ kell adni, egyes kérdéseknél rajzolni is szükséges).

Az írásbeli vizsga teljes időtartama: 50 perc. A szóbeli vizsga időtartama 15 perc, külön felkészülési idő már nem áll rendelkezésre.

A vizsga nem nyilvános, azon csak a vizsgázók és a vizsgabizottság tagjai és a vizsgaszervező lehetnek jelen. A vizsgához segédlet nem használható!

A vizsga mindkét (írásbeli, szóbeli) részét eredményesen teljesítők bizonyítványa az eMérnök rendszerbe kerül feltöltésre, valamint megtörténik a „Vn” szakmai cím névjegyzéki bejegyzése is.

 

Budapest, 2021. március

 

***

 

 

  Felkészülési segédletek: