Geodéziai szakmai minősítő vizsga

 Tájékoztatás szakmai minősítő vizsgáról


Általános információk

Geodéziai tervezői, illetve geodéziai szakértői tevékenységet az folytathat, aki az MMK nyilvántartása alapján geodéziai tervezői, illetve geodéziai szakértői minősítéssel rendelkezik.

A szakmai minősítő vizsga célja, hogy geodéziai tervezői jogosultságot szakmailag felkészült, a geodézia területén széles körű tapasztalatokkal rendelkező kollégák kaphassák meg.  

Vizsgára az a kérelmező bocsájtható, aki megfelel a 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek és bemutatta a vizsgadíj befizetéséről szóló igazolást.

A geodéziai tervezői minősítési kérelem elbírálásához szükséges minősítő vizsgákat kb. havonta egy alkalommal tartjuk. A vizsga -vizsgatermi vizsga esetén - az MMK 1117 Budapest Szerémi út 4. sz. alatti földszinti vizsgatermében kerül megtartásra. A vizsga időpontjáról a jelentkező a Földmérő Minősítő bizottság titkáráról kap értesítést e-mail-ben. Vizsgázni az tud, aki minősítésre benyújtotta a szükséges dokumentumokat az állandó lakcím szerint illetékes megyei kamaránál és a minősítésen megfelelt.

A vizsgafolyamat

A vizsga tematikája és az írásbeli vizsga kérdései megtalálhatók az MMK és a Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat( http://mmk-ggt.hu/ ) honlapján.

 A geodéziai tervezői minősítést kérelmezőnek írásbeli és szóbeli vizsgát kell tennie.

 A járványhelyzet miatt egyelőre kizárólag online vizsgát szervezünk és bonyolítunk. A későbbiekben mind vizsgatermi, mind online vizsgázásra is lesz lehetőség.

Online vizsga esetén a vizsga írásbeli és szóbeli része is az e-vizsga alkalmazásán keresztül fut.

Vizsgatermi vizsga esetén előfordulhat, hogy a vizsgáztató testület egy vagy több tagja online bonyolítja a szóbeli vizsgát, melyhez a vizsgázónak nem kell elhagynia a vizsgatermet, az a vizsgatermen belül, a szóbeli vizsgáztatásra alkalmas gépek segítségével, egy elkülönített külön helyiségben történik.

Az online minősítő vizsgát a vizsgázók a vizsgarendszeren keresztül, az erre a célra kifejlesztett alkalmazás (a továbbiakban: alkalmazás) útján tudják elérni. Az alkalmazás a vizsgát a vizsga során  folyamatosan felügyeli, arról kép- és hangfelvétel készül, melyet a vizsgaszervezők és a vizsgáztatók ellenőriznek, illetve folyamatában látnak. Az alkalmazás telepítése után, a vizsgára való bejelentkezéskor megakadályozza más alkalmazások használatát, böngésző és egyéb dokumentumok megnyitását. Mivel a minősítő vizsgákon segédlet használható, ezért a segédanyagokat más formában tudja a vizsgázó elérni és használni (jegyzetek, másik számítógép…stb.).

Kérjük az alábbi alkalmazással tesztelje gépét, hogy az online (otthoni) vizsga követelményeinek megfele-e (telepítés után a Windows „Start” menüjében az „MMK Ellenőrző” ikonra kattintva teheti ezt meg: )

A telepítés során két alkalmazás települ a gépére, az ellenőrző ikon mellett az „MMK Vizsga” ikonja az „asztalra” is kikerül (a „START” menüben is megtalálható lesz), ezen keresztül tud majd a vizsga napján online vizsgázni.

A belépéshez szükséges azonosítókat a vizsga előtti napokban kapják meg a jelentkezők e-mailben.

A vizsga megkezdése előtt (online) ellenőrizzük a jelentkezők személyazonosságát és a vizsgadíj befizetését, ezért kérjük készítse elő személyigazolványát és a befizetést igazoló bizonylatot, vagy számlát (telefon képernyő is megfelelő, ha látszanak az adatok).

A vizsga eredményes, ha a kérelmező mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgát teljesíti. Az írásbeli vizsga eredményes, ha a vizsgateszten elérhető pontok számának legalább 51%-át a vizsgázó teljesíti. Szóbeli vizsgán csak az vehet részt, aki az írásbeli vizsgán megfelelt. A szóbeli vizsga eredményes, ha azt a vizsgabizottság több mint 50%-a eredményesnek minősíti.

Az eredménytelen vizsga ismételhető. A javítóvizsga első alkalommal ingyenes, ezt követően a díja a vizsga díjával azonos.

Az írásbeli vizsga 30 számítógépes tesztkérdésből áll, időtartama 40 perc. A kérdésekre 1 vagy több jó válasz is adható. A legtöbb kérdésnél szerepel a kérdés mögött zárójelben a helyes válaszok száma. Ahol nem szerepel (jellemzően a korábban feltöltött kérdéseknél) a helyes válaszok száma, ott egy megoldás létezik. 

A szóbeli vizsga az írásbeli rész teljesítése után kezdődik. A vizsgarendszer beosztja a sikeres írásbeli részt teljesítő vizsgázót a szóbelire, ennek időpontja az írásbeli rész befejezése után megjelenik a képernyőn. A kiírt időpont változhat, a vizsgaszervező és a vizsgáztató is átírhatja, ezért kérjük, hogy a sikeres írásbeli után maradjon gép előtt. Az alkalmazásból ne lépjen ki, és ne zárja be azt. A szóbeli eredménye is a képernyőn lesz látható a szóbeli vizsga végén.

A vizsga lemondása

A vizsgázó köteles értesíteni a vizsgaszervezőt (beszamolo@mmk.hu), amennyiben a vizsgán nem tud részt venni. Amennyiben a vizsgára jelentkező szakmagyakorló legkésőbb a vizsga napját megelőző második munkanapig nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a befizetett vizsgadíj összegéből az adminisztrációs költségek fedezésére 3000 Ft levonásra kerül.

Tervezett vizsgaidőpontok 2021. évre

 

Rövidesen


A vizsga díjának befizetése

 A vizsga díját a szervező országos kamara elkülönítetten vezetett számlájára kell befizetni: Magyar Mérnöki Kamara 11784009-21124341. A vizsga díja 28.000 Ft, melyről az MMK számlát bocsát ki a befizető részére.

A befizetett összegről a számlát minden esetben a befizető (vevő/költségviselő) nevére állítjuk ki. Amennyiben a vizsga költségét cége átvállalja, a cég kell, hogy a vizsgadíjat átutalja, csekkes befizetés esetén a befizető adataihoz a cég adatait kell írni.

A vizsgázó beazonosításhoz szükséges adatokat a közlemény rovatban kérjük megjelölni, az illető neve, kamarai azonosító száma feltüntetésével.

 Abban az esetben, ha a vizsgadíjat a cég több személy részére egy összegben utalja át, kérünk az érintett személyekről külön listát küldeni, az azonosító szám és a befizetett összeg feltüntetésével.  

Az eredményes vizsgát követően a minősítő bizottság titkára tájékoztatja az állandó lakcím szerint illetékes megyei kamarát, ahol a jogosultságot bejegyzik és arról határozatot állítanak ki a jogosult részére.

A vizsgák koordinálását Kocsisné Fűtő Krisztina (MMK tel.: 06/1-455-7080/107 )

További információk
Vizsgatematika letöltése