Épületenergetikai vizsga

Tudnivalók az épületenergetikai tanúsítói vizsgáról

 

1. A vizsgáztatás rendje

A vizsgáztatás alapját a 7/2006 (V.24.) TNM, a 176/2008 (VI. 30.) a 40/2012 (VIII. 13.) BM valamint 266/2013 (VII. 11.) kormányrendeletek képezik. A vizsgák új szabályait a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építészet Kamara közösen dolgozta ki és a két kamara párhuzamosan, közös feltételek mellett végzi a vizsgáztatást.

 

2. A vizsgák anyaga

A vizsgák anyaga 2 fő részből áll:

 • számpéldák megoldásából és
 • elméleti kérdések megválaszolásából.

 

A vizsga anyaga letölthetők:

 

3. A vizsgák időtartama

A vizsgák össz. időtartama 120-140 perc, a következő megosztásban:

 • 2 számpélda kidolgozására 65 perc, 3 számpélda kidolgozására 85 perc
 • elméleti kérdések kidolgozására 25 perc
 • általános jogi ismeretek kidolgozására 60 perc

 

4. A vizsgák eredményének értékelése

 • számpéldákkal 24-32, az elméleti kérdésekkel 10-14 pontot, összesen 34-46 pontot lehet szerezni.
 • a sikeres vizsgához szükséges az összpontszám 70%-nak elérése,
 • 70 és 50 % közötti pontszám esetén szóbeli kiegészítő vizsga szükséges, amelyhez további vizsgadíj befizetése nem tartozik,
 • 50 % alatt a vizsga sikertelen.

 

5. Az épületenergetikai tanúsítói vizsgáztatások rendje a Magyar Mérnöki Kamaránál

5.1. A vizsgák meghirdetése, a vizsgáztatók személye

 • A vizsgákat az MMK titkársága a vizsgára jelentkezők számának megfelelően szervezi. A vizsgákat a Magyar Mérnöki Kamara szervezi (1117 Budapest, Szerémi út 4.). A vizsgázók létszáma maximum 20 fő lehet.
 • A vizsgák koordinálását Kocsisné Fűtő Krisztina (MMK tel.: 06/1-455-7080) végzi.
 • A vizsgák lebonyolításában 2-4 vizsgáztató vesz részt és a bizottságba meghívást kap, a Belügyminisztérium képviselője.

5.2. A vizsgáztatás, feladat javítás rendje

 • A szakmai vizsgák lebonyolítása előtt ellenőrizni kell a vizsgázók személyazonosságát és az előzetes regisztráció és díjbefizetés tényét.
 • Első feladatként a számító jellegű kérdéseket kell feltenni. A feladat megoldásához az ISBN számmal rendelkező kiadványok, valamint a vonatkozó szabványok és rendeletek használhatóak. Más segédeszköz nem megengedett.
 • Második feladatként az elméleti kérdést kell feltenni. A vizsga ezen része alatt semmilyen segédeszköz nem használható!
 • A feladatok beszedése után, a szakmai vizsgabizottság tagjai helyben kijavítják a dolgozatokat.
 • Amennyiben a vizsgázónak szóbeli vizsgát is kell tennie, akkor a vizsgabizottság a vizsgázóval történő egyeztetés értelmében dönt, az azonnali vagy későbbi vizsgáról.

 

Kapcsolódó dokumentumok: