Kötelező éves továbbképzés

TÁJÉKOZTATÓ

az energetikai auditorok és szakreferensek
kötelező éves továbbképzésének feltételeiről

Kinek kell a kötelező éves továbbképzést teljesítenie?

Az Ehat. értelmében az energetikai auditorok, valamint az energetikai szakreferensek tevékenységüket kötelező éves továbbképzés mellett végezhetik. A továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vételt követően áll fent.

Továbbképzések tartalma
 

A továbbképzés formája kontaktórás oktatás. A tematika az alábbi elvekre épül:

  • a továbbképzések az ismeretek bővítésére, különösen az energiahatékonysághoz és az energetikai auditálási tevékenységhez kapcsolódó hazai és európai uniós szabályozás változásának ismeretére, a korábbi ismeretek felfrissítésére irányulnak;
  • a továbbképzések lehetőséget nyújtanak elvégzett energetikai auditok kapcsán szerzett tapasztalatok hasznosítására;
  • a továbbképzések kiemelten az energetikai auditálási tevékenység során alkalmazható új módszerek ismertetésére irányulnak;
  • a továbbképzések külön figyelmet fordítanak a jogszabályoknak megfelelő energetikai auditok készítéséhez szükséges informatikai eszközök, alkalmazások és módszerek ismertetésére.

A továbbképzések részletes tematikáját a Tanulmányi Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

 

A TOVÁBBKÉPZÉS ÓRASZÁMA ÉS ÓRATERVE
 

(7 X 45 perc)Kontaktóra keretében oktatott fejezetek
09:00 – 09:45I. A szabályozási környezet
10:00 – 10:45II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk
11:00 – 11:45II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk
12:00 – 12:45III. Az energetikai audit készítése
12:45 – 13:30Szünet
13:30 – 14:15III. Az energetikai audit készítése
14:30 – 15:15IV. Az energetikai audit készítésével kapcsolatos mintapéldák
15:30 – 16:15V. Jellemző energetikai audit esettanulmányok

Jelentkezés feltételei és a továbbképzés díja  

A továbbképzés formája kontaktórás oktatás, melyet évente egy alkalommal kell teljesíteni. Ezen az oldalon ki tudja választani a 2021. évre meghirdetett témák és időpontok közül az Önnek megfelelőt, majd a jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet a képzésre.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy éves továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez mindössze egy képzési napon kell részt vennie.

A továbbképzés díja: 19.685 Ft + áfa, azaz bruttó 25.000 Ft.

A befizetésre jelenleg átutalással van lehetőség az alábbi számlaszámon: K&H Bank (10401196-49545052-49541034).

A befizetett összegről a számlát minden esetben a befizető (vevő/költségviselő) nevére állítjuk ki. Ezért amennyiben a képzés költségét cége átvállalja, a cég kell, hogy a díjat átutalja, a befizető adataihoz a cég adatait kell írni.

A továbbképzésen résztvevő beazonosításához szükséges adatokat a közlemény rovatban kérjük megjelölni, a résztvevő neve, kamarai azonosító száma (amennyiben van) feltüntetésével. Abban az esetben, ha a díjat a cég több személy részére egy összegben utalja át, kérünk az érintett személyekről külön listát küldeni, a kamarai azonosító szám és a befizetett összeg feltüntetésével.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelentkezés elfogadásának és véglegesítésének feltétele a továbbképzés díjának befizetése.

 

Továbbképzési témakörök 2021. évben

A járványhelyzetre való tekintettel a tanfolyamokat online módon tervezzük megtartani, amint lehetőség nyílik rá kontaktórás és vegyes képzést is szervezünk.
A regisztráció a jelentkezések sorrendjében történik.

 

1. Villamosenergia megtakarítási lehetőségek

Időpont: 2021. március 10.

A téma célkitűzése:

A villamosenergia felhasználás során a minél kisebb energiaveszteség, és a minél kedvezőbb villamosenergia egységár elérése az egyik fő cél. A továbbképzéssel az ehhez szükséges ismeretek bővítéséhez szeretnénk hozzájárulni. A továbbképzés keretében áttekintjük a villamosenergia naturális és költség megtakarítási lehetőségeit, különösen azokat, amelyek a kisebb vagy nagyobb ipari felhasználóknál előfordulhatnak.

 

2. Ipari üzemek energiaveszteség-feltárásának tapasztalatai – I.

Időpont: 2021. április 14.

A téma célkitűzése:

Az ipari üzemekben az energiaátalakítás/termelés, szállítás/tárolás és felhasználás hatékonysága jelentős mértékben befolyásolja az energiafelhasználást, s hozzá kapcsolódóan a gyártott termékek költségét. Emiatt az energetikai auditoroknak és szakreferenseknek segítenie kell megbízóikat, hogy a technológiai folyamatokhoz szükséges energiát, a gyártócsarnokok hőkomfortját a biztonságos üzemvitel mellett, minél kedvezőbb módon biztosítsák. A továbbképzéssel az ehhez szükséges ismeretek bővítéséhez szeretnénk hozzájárulni. A továbbképzés keretében különböző termékeket gyártó üzemekben végzett energiaveszteség-feltárás során szerzett tapasztalatainkra alapozva mutatunk be példákat az iparcsarnokokban a hőkomfort növelésre, a gyártáshoz felhasznált energia csökkentés gazdaságos módjára, különös tekintettel a belső hőtermelésre, a szabad és gépi hűtésre, a folyamatokon belül a fűtés és hűtés összekapcsolására. Tekintettel arra, hogy az energiahatékonyságról szóló törvény szerint „Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet”. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtását szabályozó 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energetikai szakreferens feladataként határozza meg, hogy “szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében”, fontosnak tartottuk a továbbképzésbe besorolni a hivatkozott szabvány 2018. évi módosításáról és a honosításáról szóló információkat.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja:  http://info.mmk.hu/e-audit/tovabbkepzes/

 

3. Alternatív hajtású gépjárművek és alkalmazásának elemzése

Időpont: 2021. április 21.

A téma célkitűzése:

Az energetikai audit, valamint a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás egyik részterülete a szállítás. A szállítás, - vonatkozzon az a személy-, vagy áruszállításra, - energia felhasználásának a logisztika mellett meghatározó eleme a gépjárművek fajtája és üzemanyaga. Napjaink-ban mind a költség, mint a környezeti hatások tekintetében különböző üzemanyaggal hajtott gépjárművek állnak rendelkezésre. Emiatt fontos a lehetséges változatok előnyeinek és korlátainak ismerete és elemzése. A továbbképzéssel az ehhez szükséges ismeretek bővítéséhez szeretnénk hozzájárulni. A továbbképzés keretében a kedvező gazdasági és környezetvédelmi előnyei miatt már jelenleg is használt elektromos, sűrített földgáz (CNG) és folyékony PB-gáz (LPG) hajtású, valamint a feltételezésünk szerint a jövőben elterjedő tüzelőanyag cellával hajtott gépjárművekkel, töltőállomásuk telepítésével, az üzemeltetés gazdaságosságának elemzésével foglalkozunk. Javasoljuk azoknak, akik energetikai szakreferensként, auditorként vagy magánszemélyként érdeklődnek az alternatív hajtású gépjárművek műszaki, gazdasági és környezetvédelmi kritériumok alapján történő elemzése iránt.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja:  http://info.mmk.hu/e-audit/tovabbkepzes/

 

4. Megújuló energia hasznosítása

Időpont: 2021. június 2.

A téma célkitűzése:

A szakmai anyagban bemutatásra kerülnek a különböző megújuló energia fajták. Múlt, jelen, jövő megújuló energiák, műszaki fejlődésük. Hasznosítási lehetőségük épületekben, ipari környezetben. Hatékony bekapcsolásuk hagyományos energiatermelő rendszerekbe, energiatárolás. Az esetleges EU-s és hazai források energetikai felhasználhatóságának feltételei, szempontjai, indikátorszámítások. Az előadás energetikai alapismereteket feltételez. A továbbképzési programot azon szakreferenseknek, illetve auditoroknak ajánljuk, akik mérnöki képzésük során nem, vagy csak kis mértékben érintették ezt a témakört. Ez alapján átfogó ismeretekre szeretnének szert tenni, s az ismereteket felhasználni a mindennapi mérnöki tevékenységük során. Az energetikai fejlesztések és tervezések során a megújuló energiák figyelembevétele kikerülhetetlen, valamint az idevonatkozó rendeletek miatt kötelezően vizsgálandó terület az energetikai hatékonyság vizsgálatakor. Így fontos, hogy az energetikai auditokkal, szakreferensi tevékenységgel foglalkozó szakemberek átfogóan tisztában legyenek a megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségeivel, súlyával és szerepével az energiahatékonyság növelési projekteken belül. A továbbképzési programot azon szakreferenseknek, illetve auditoroknak ajánljuk, akik mérnöki képzésük során nem, vagy csak kis mértékben érintették ezt a témakört. Ez alapján átfogó ismeretekre szeretnének szert tenni, s az ismereteket felhasználni a mindennapi mérnöki tevékenységük során

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja: http://info.mmk.hu/e-audit/tovabbkepzes/

 

5. Az energiaátalakítás / termelés jobbítási lehetőségei – II

Időpont: 2021. június 16.

A téma célkitűzése:

Az energiaátalakítás/termelés hatásfoka jelentős mértékben befolyásolja a primerenergia felhasználását, költségét és hozzá kapcsolódóan a környezeti hatását. Emiatt az energetikai auditoroknak és szakreferenseknek segítenie kell megbízóikat, hogy az épületek hőkomfortjának biztosításához és a technológiai folyamatokhoz szükséges energiát a biztonságos üzemvitel mellett, minél kedvezőbb módon állítsák elő. A továbbképzéssel, - a témában tartott előadások és elektronikus formában közzétett I. kötet folytatásaként, bizonyos részek korábbinál részletesebb ismertetésével, - az ehhez szükséges ismeretek bővítéséhez szeretnénk hozzájárulni. Az energiahatékonyságról szóló törvény szerint „Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet”. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtását szabályozó 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energetikai szakreferens feladataként határozza meg, hogy “szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében”. Fontosnak tartottuk ezért a továbbképzésbe besorolni a hivatkozott szabvány bemutatását.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja:  http://info.mmk.hu/e-audit/tovabbkepzes/

 

6. Középületek energetikai auditálása

Időpont: 2021. szeptember 15.

A téma célkitűzése:

Az energetikai audit alapvető célja az épületenergetikai veszteségfeltárás, az energiaköltségcsökkentő beavatkozások azonosítása és fejlesztési koncepció kidolgozása a létesítmény (fogyasztási hely) energia-felhasználásának részletes elemzésével, a megtakarítási, optimalizálási lehetőségek feltárásával, illetve ezen lehetőségek kihasználására irányuló megvalósítási programok bemutatásával az üzemeltető energiafelhasználási módjának, szokásainak megfelelően. Az Audit arra hivatott, hogy meghatározza azokat a korszerűsítési lehetőségeket, melyek segítik: • az intézmény primerenergia felhasználásának csökkentését; • az épületben alkalmazott megújuló energiafelhasználás vizsgálatát; • az épület szén-dioxid egyenérték kibocsátásának csökkentését; • mindezekkel összhangban az üzemeltetési költségek csökkentését azonos vagy magasabb komfortszint megtartásával. Az Energetikai Auditokat az Európai Unió klímavédelmi céljaival, a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiával, Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervével, Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervével, valamint a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával összhangban kell készíteni.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja:  http://info.mmk.hu/e-audit/tovabbkepzes/

7.Gazdaságossági számítások Okosmérős fogyasztási adatok elemzése Energiatudatos használói magatartás és eszközei

Időpont: 2021. október 20.

A téma célkitűzése:

A továbbképzés három területet ölel fel: a gazdaságossági számításokat, monitoring adatelemzési technikákat, valamint a fogyasztási magatartás energetikai hatásának kérdéskörét. Az energetikai audit célja általában valamilyen beruházói döntés előkészítése, melynek egyik fő eleme különböző energetikai célú intézkedések összehasonlítása. Ehhez a gazdaságossági szempontok mérlegelése elengedhetetlen és a mérnöki gyakorlatban sokszor nem kellő megalapozottsággal kezelt terület. A gazdaságossági kérdésekkel foglalkozó fejezet célja a legfontosabb gazdaságossági elemző technikák bemutatása, különös tekintettel a globális költségelemzésre, illetve az életciklus költségelemzésre, melyek alkalmazása az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv lényeges elvárása. A második témakör a mérési adatok elemzésével foglalkozik, különös tekintettel az okos mérésben rejlő lehetőségekre. Megtárgyaljuk az éves és havi gyakoriságú fogyasztásmérés kiértékelésének korlátait összevetve az okos mérésben rejlő lehetőségekkel. Szó lesz idősoros elemzésekről, statisztikai elemzésekről, esettanulmányokon keresztül rávilágítva a gyakorlati alkalmazásokra (hőmérséklet elemzések, energiafogyasztási elemzések, napkollektoros, fotovoltaikus rendszer üzemének elemzése). Az okos mérők nem csak a mért energiafogyasztás elemzésére adnak lehetőséget, hanem alkalmasak a fogyasztói magatartás hatásának feltárására és befolyásolására is. A fogyasztói magatartás befolyásolásának vizsgálatával egy viszonylag új tudományág foglalkozik, melyet az angolszász szakirodalom a „demand side management (DSM)” megnevezéssel illet. A DSM az energetika és a pszichológia határterülete, eszköztára az okos mérés, menedzsment technikák, a kommunikációs eszközök, a kérdőíves felmérések, mélyinterjúk. A DSM-ben rejlő energiamegtakarítási potenciál igen jelentős, és jelenleg nagymértékben kihasználatlan annak határterületi jellege és újszerűsége miatt.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja:  http://info.mmk.hu/e-audit/tovabbkepzes/

 

8. Méréstechnika, energiafelügyeleti rendszerek

Időpont: 2021. november 3.

A téma célkitűzése:

Az energetikai auditorok és szakreferensek továbbképzése a méréstechnika területén, melynek segítségével az energiafogyasztási adatok és a veszteségi helyek pontosabban behatárolhatók. A méréstechnikai alapok után, a különféle energia mérési rendszerek megismerésén keresztül, egy audit során vagy a szakreferensi munka folyamán képesek lesznek javaslatokat és továbblépési pontokat megfogalmazni a fogyasztók számára annak érdekében, hogy energiafogyasztási adataikat az energiahatékonysági célok elérése érdekében kezelni és elemezni tudják. Az adatok megfelelő gyűjtése, kezelése, és elemzése után képesek lesznek megfogalmazni és meghatározni az energiahatékonyság javításának beavatkozási pontjait a vizsgált szervezeten belül. A továbbképzés keretében a témát elsősorban azoknak az auditoroknak és/vagy szakreferenseknek ajánljuk, akik a méréstechnika és energiafelügyeleti rendszerek területén szeretnék tovább képezni magukat, vagy olyan auditokban vesznek részt, ahol a méréstechnikai rendszer kialakítása vagy továbbfejlesztése lehet az egyik javasolt terület.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja:  http://info.mmk.hu/e-audit/tovabbkepzes/

 

9. Sűrített levegős rendszerek energiaveszteség-feltárása

Időpont: 2021. november 17.

A téma célkitűzése:

A sűrített levegős rendszerek különböző céllal és levegő minőséggel szinte minden iparágban megtalálhatók. A statisztikai adatok szerint a sűrített levegő előállítás az ipari energiafogyasztás jelentős hányadát, 9 - 18%-át teszi ki. Az energiafelhasználásuk és a tapasztalatok alapján jelentős energia-megtakarítási lehetőségeik miatt az energetikai auditorok, szakreferensek, s nem utolsó sorban az üzemeltetők részéről különös figyelmet érdemelnek. Az energetikai auditorok és szakreferensek továbbképzéséhez készített jelen segédletben a kiváló szakirodalmakban megtalálható alapismeretekre támaszkodva, a levegő sűrítéséhez, szállításához és hasznosításához kapcsolódó azon ismereteket foglaltuk össze, amelyeket fontosnak tartottunk a sűrített levegős rendszerek energiaveszteségének meghatározásához. Áttekintettük a sűrített levegő minőségével kapcsolatosan a vonatkozó szabványok által meghatározott elvárásokat, a légkezelési módokat, a sűrített levegőt előállító és tisztító berendezéseket és tartozékaikat, a főbb pneumatikus szerszámokat, majd példákat mutatunk be a veszteségfeltárás módjára, az eredményének dokumentálására. A sűrített levegő rendszerek energiaveszteség-feltárása külön szakterületnek tekinthető. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy megosztva tapasztalatainkat ezúton is segítsük azon energetikai auditorok és szakreferensek munkáját, akik a sűrített levegő rendszerek veszteségforrásainak feltárásával foglalkoznak.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja: http://info.mmk.hu/e-audit/tovabbkepzes/  

 

10. Épületek energiatakarékos hűtése

Időpont: 2021. december 1.

A téma célkitűzése:

Épületek passzív, természetes és aktív hűtésének műszaki megoldásai. Épületek hűtése az energetikai auditálásban. Szemléletformálás. Mintapélda, projekt bemutatása. Az épületek energiafogyasztásában a fűtés mellett egyre nagyobb súlya van az épületek hűtésének. Léteznek olyan funkciójú épületek (bevásárlóközpontok, színházak, géptermek…) amelyekben a belső termikus környezet biztosítása átmeneti és téli időszakban is hűtést igényel. A hűtési rendszerrel szemben támasztott követelmények, az épületek hőterhelésének időbeli változásának, az éves energiafelhasználás meghatározása mellett átfogó képet kívánunk adni az épületek energiatakarékos hűtésének különböző műszaki megoldásairól. A szemléletformálás okán kiemelten kezelnénk a különböző passzív és a kis energiaigényű hibrid más néven természetes hűtési rendszerek ismertetését, és a megújulók alkalmazásának lehetőségeit az épületek hűtésében. A technika folyamatos fejlődésével ezeknek egyre nagyobb tárháza áll a rendelkezésünkre. Az energetikai auditori feladat tükrében a különböző műszaki megoldások alkalmazásának elemzése egy mintapéldákon és konkrét projekt feladaton keresztül történik.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja:  http://info.mmk.hu/e-audit/tovabbkepzes/  

 

11. téma: Szállítás energetikai auditja

Időpont: 2021. december 15.

A téma célkitűzése:

A szállítási főtevékenységű vállalkozások, valamint a számottevő szállítási tevékenységgel rendelkező más profilú társaságok energetikai auditját végző szakemberek számára elősegíteni, hogy képesek legyenek szakszerűen lefolytatni és dokumentálni az auditot, képesek legyenek olyan javaslatokat kidolgozni, amelyek a gyakorlatba átültethetőek és kimutatható energiahordozó megtakarítást hoznak.
A továbbképzés keretében a témát elsősorban azoknak az auditoroknak és/vagy szakreferenseknek ajánljuk, akik nem szállítási főtevékenységet végző társaságoknál szerezték energetikai tapasztalataikat, várhatóan olyan auditokat is le kell folytatniuk, vagy olyan auditokban kell részt venniük, ahol a szállítási tevékenység jelentős részt tesz ki az energiafelhasználásból.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja:  http://info.mmk.hu/e-audit/tovabbkepzes/