Felkészítő tanfolyam

TÁJÉKOZTATÓ

az energetikai auditorok és szakreferensek vizsgáját megelőző
vizsgafelkészítő tanfolyam feltételeiről

 

Kinek ajánljuk a vizsgafelkészítő tanfolyamunkat?
 

Az Ehat. értelmében az energetikai auditori valamint energetikai szakreferensi szakmai vizsgát, valamint szakmai megújító vizsgát megelőzően az érdeklődők felkészítő tanfolyamon vehetnek részt. A vizsgajelentkezésnek nem feltétele a tanfolyam elvégzése.

A tanfolyam célja, hogy a résztvevő támogatást kapjon a vizsga teljesítéséhez:

 • megismerje és elsajátítsa az energetikai auditori, illetve az energetikai szakreferensi tevékenység végzéséhez szükséges aktuális szakmai ismereteket, alkalmazásukban kellő jártasságot szerezzen;
 • megismerje a korszerű energiahatékonyság növelő intézkedéseket, a vizsgált területre meg tudja határozni azok várható eredményét, műszaki-, gazdasági- és környezetvédelmi kritériumok alapján rangsorolni tudja azokatA vizsgafelkészítő tanfolyam tartalma

A vizsgafelkészítő tanfolyam formája kontaktórás oktatás. A tanfolyam legalább 7, 45 perces tanítási óra hosszúságú képzési időben kell megvalósuljon. A tanfolyam tananyagát úgy kell összeállítani, hogy az lefedje az alkalmazandó technológiákat, a korszerű energiahatékonyság növelő intézkedéseket, ezáltal igazodjon a vizsga követelményrendszeréhez.

A vizsgafelkészítő tanfolyam részletes tematikáját a Tanulmányi Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

A MMK, mint közreműködő szervezet élve a Tanulmányi Szabályzat kínálta lehetőséggel, figyelemmel a vizsgakövetelményekre is, a meghirdetett tanfolyamait három naposra (3 x 7 x 45 perces órákkal) tervezi. Kellő figyelmet fordítva a szakterület elméleti és gyakorlati kérdéseire egyaránt.

A vizsgafelkészítő tanfolyam minimum 15 fő jelentkező esetén kerül megtartásra.

 

A vizsgafelkészítő tanfolyamok tervezett időpontja 2021. évben

Az Ehat. szerint a közreműködő szervezet a vizsgafelkészítő tanfolyamot jelentkező esetén legalább évente egy alkalommal köteles megszervezni. A közreműködő szervezet a jogszabályi kötelezettségen túl, az év során tetszőlegesen határozza meg, hogy mikor szervez vizsgafelkészítő tanfolyamokat.

A MMK, mint közreműködő szervezet a 2021. évre az alábbi időpontokban tervez energetikai auditorok és szakreferensek számára vizsgafelkészítő tanfolyamokat: 

napokjelentkezési határidő

Vizsgafelkészítő:
     2021. március 22. - 24.
     2021. augusztus 30. - szeptember 01.

Vizsgafelkészítő megújító vizsgához:
     2021. március 24.
     2021. szeptember 01.


2021. március 17.
2021. augusztus 25.


2021. március 19.
2021. augusztus 27.

A járványhelyzetre való tekintettel a tanfolyamokat online módon tervezzük megtartani.
A regisztráció a jelentkezések sorrendjében történik.

 

Jelentkezés, díjak

Hogyan jelentkezhet a tanfolyamra?

A tanfolyamra jelentkezés menete:

 • A tanfolyamra jelentkezni a honlapról letölthető jelentkezési lappal személyesen, postai úton, vagy emailben ( e-audit@mmk.hu )
 • A jelentkezés kizárólag a díj befizetésével együtt tekinthető érvényesnek. A díj kizárólag banki átutalással egyenlíthető ki. A jelentkezési lap benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a tanfolyamszervező számlájára befizetett díj befizetésének igazolását.
 • A tanfolyamszervező a tananyagot a tanfolyam résztvevői számára a részvételi díj beérkezését követően rendelkezésre bocsátja.
 • A meghirdetett továbbképzésekre jelentkezni legkésőbb a továbbképzés napját megelőző 3. munkanapig lehet.
 • A tanfolyamszervező a jelentkezési lap alapján nyilvántartásba veszi a jelentkezőt és a továbbképzés előtt írásban visszaigazolást küld.

Amennyiben további kérdése van, forduljon Barna Katához a (06-1) 455-7080 telefonszámon, vagy az e-audit@mmk.hu e-mail címen.


Mennyi a vizsgafelkészítő tanfolyam díja és miként lehet megfizetni?

Az energetikai auditorok és szakreferensek vizsgafelkészítő tanfolyamának díja: 51.181 Forint + áfa (bruttó 65.000 Ft).
A megújító vizsga felkészítő tanfolyamának díja: 19.685 Forint + áfa (bruttó 25.000 Ft).
A befizetésre jelenleg átutalással van lehetőség:

 • számlaszám: K&H Bank 10401196-49545052-49541034
  (
  A megjegyzés rovatban a jelentkező nevét, kamarai azonosítóját kérjük feltüntetni!)

A befizetett összegről a számlát minden esetben a befizető (vevő/költségviselő) nevére állítjuk ki. Ezért amennyiben a tanfolyam költségét cége átvállalja, a cég kell, hogy a díjat átutalja, a befizető adataihoz a cég adatait kell írni.
A megjegyzés rovatban a jelentkező nevét, kamarai azonosítóját kérjük feltüntetni!

A tanfolyamon résztvevő beazonosításához szükséges adatokat a közlemény rovatban kérjük megjelölni, a neve, kamarai azonosító száma (amennyiben van) feltüntetésével. Abban az esetben, ha a díjat a cég több személy részére egy összegben utalja át, kérjük az érintett személyekről külön listát küldjenek, a kamarai azonosító szám és a befizetett összeg feltüntetésével.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelentkezés elfogadásának és véglegesítésének feltétele a tanfolyam díjának befizetése.


Fontos tudnivaló a tanfolyam lemondása kapcsán

A résztvevő köteles értesíteni a tanfolyamszervezőt, amennyiben a visszaigazolt tanfolyamon nem tud részt venni. Amennyiben a jelentkező legkésőbb a tanfolyam napját megelőző második munkanapig nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a befizetett díj összegére nem tarthat igényt, illetve újabb időpontban meghirdetett tanfolyamon a meghatározott díj ismételt befizetése után vehet részt.