A köztestületről

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) szakmai köztestület, amit a 19 önálló területi mérnöki kamara hozott létre a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény rendelkezései alapján. Az MMK 21 országos szakmai tagozata adja a szervezet második pillérét. A kamarai mérnök egyszerre tagja a lakóhelye szerint illetékes területi kamarának, valamint a szakterületi jogosítványa és érdeklődési területe szerinti szakmai tagozatoknak. A Magyar Mérnöki Kamara közel 20 ezer tagot számlál, a kamarai nyilvántartott mérnökök száma pedig további közel 14 ezer fő.

A köztestület törvényben rögzített közfeladatot lát el. Elbírálja, engedélyezi és országosan nyilvántartja a szakmai jogosultságokat a kamarai tagok és kamarai nyilvántartottak számára, közreműködik a mérnöki tevékenység szakmai és etikai színvonalának emelésében, közreműködik továbbá a műszaki szabályozás, a szabványosítás és a minőségbiztosítás rendszereinek kialakításában. Folyamatosan együttműködik a felsőfokú képzésért felelős intézményekkel és minisztériumokkal, részt vesz a képesítési és továbbképzési követelmények kialakításában, továbbképzést szervez a jogosultsággal rendelkező és tanúsított szakmagyakorló mérnökök részére, és nem utolsó sorban érvényesíti a mérnöki szakma érdekeit.

A Magyar Mérnöki Kamara mint szakmai önkormányzat több egy hivatalnál, amely átvesz az államtól bizonyos közfeladatokat az ahhoz tartozó jogosítványokkal.

A kamara közösség, hagyomány és érték. A köztestület értéket képvisel. Minden egyes mérnök több azáltal, hogy a mérnöki kamara közösségéhez tartozik. A hazai mérnökség önerőből építette fel és szervezte meg szakmai önkormányzatát, s ma is azon szakmák közé tartozik, amely független, saját önigazgatással rendelkezik. De nemcsak a múlt hagyományait tiszteli a Kamara, hanem támogatja a fiatal mérnökök önálló tevékenységre, jogosultságok megszerzésére irányuló törekvéseit is, például az országos Mentori Program segítségével.

A Kamara aktívan képviseli mérnökei érdekét. Részt vesz a hazai jogszabályalkotásban, gyakorló mérnököket ültet a jogszabály-előkészítés asztalához, a rendelkezésére álló minden eszközzel arra törekszik, hogy modern, valódi szolgáltató Kamara legyen, amely a mérnöki tevékenység bármely szegmensében képes naprakész, innovatív, európai szintű megoldást kínálni.

A nemrég átadott új e-Mérnök Információs és Szolgáltató Rendszer segítségével a Mérnöki Kamara tagjai és a köztestület által nyilvántartott szakemberek egyszerűen, felhasználóbarát módon és lényegében bárhonnan – közvetlenül az irodájukból vagy akár este otthonról is – tudják intézni kamarai ügyeiket. A lakossági érdeklődők és a megbízók is közelebb kerülnek a mérnökökhöz az új típusú névjegyzékek és az összekapcsolt adatbázisok révén. A Mérnöki Kamara közel került mérnökeihez.

Mindezek új megvilágításba helyezik a Magyar Mérnöki Kamara mint köztestület szerepét, ehhez kérjük tagjaink támogatását.