Balla Iván
Kamarai számok:
06-0487, 06-60043
Végzettségek:
építőmérnök
Cím:
6726 Szeged Tárogató utca 67.
Telefonszám:
E-mail:
Engedélyek:
SZVV-3.5. - Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés
SZVV-3.7. - Hidraulikai szakértő
SZVV-3.1. - Hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek
SZVV-3.2. - Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázása
SZVV-3.4. - Szennyvíztisztítás
VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2024.05.05)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2024.05.05)
SZVV-3.10. - Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
SZVV-3.6. - Vízépítési nagyműtárgyak
SZVV-3.9. - Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem
MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2021.08.04)
SZVV-3.8. - Vízgépészet
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2024.05.05)
SZVV-3.3. - Víztisztítás