Balázs Imre Frigyes
Kamarai számok:
01-5715, 01-59883
Végzettségek:
vízellátási és csatornázási mérnök, általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök
Cím:
1164 Budapest Lucernás utca 22.
Telefonszám:
E-mail:
Engedélyek:
SZVV-3.5. - Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés
SZVV-3.1. - Hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek
SZVV-3.2. - Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázása
SZVV-3.4. - Szennyvíztisztítás
VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2022.05.03)
TV - Településtervezési vízközmű szakterület (2022.05.03)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2022.05.03)
ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2022.05.03)
MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2022.05.03)
SZÉM3 - Vízgazdálkodási építmények szakértése (2022.05.03)
SZVV-3.8. - Vízgépészet
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2022.05.03)
SZVV-3.3. - Víztisztítás