Szakmai tagozatok

Ha kérdése van a szakmai tagozatokkal kapcsolatban, vagy fel szeretné venni valamelyik tagozattal a kapcsolatot, az MMK Főtitkárságán Barna Katalint tagozatfelelőst keresheti további információért (email: barna.kata(kukac)mmk(pont)hu; telefon: +36-1-4557086). Az egyes tagozat nevére kattintva további információt kaphat a kiválasztott szervezetről.

A szakmai tagozatok szerepe a kamarában:

A szakmai tagozatok a kamara közös szakterületi érdekeltségbe tartozó mérnököket magába foglaló országos szervezeti egységei, amelyek nyilvántartott tagsággal, saját önkormányzattal, valamint feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezetek. A kamarai tagok választásuk szerint tagjai lehetnek a tevékenységük, illetve szakképesítésük szerint akár több szakmai tagozatnak is, ugyanakkor a szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező tagok automatikusan tagjaivá válnak az engedélyük szerinti szakmai tagozatnak. Ha Ön már kamarai tag és valamelyik tagozat tagja szeretne lenni, jelezze ezt a lakóhelye szerinti területi mérnöki kamarának. A kamarák elérhetőségét megtalálja a https://mmk.hu/szervezet/megyei_kamarak oldalon.

A tagozatok amellett, hogy segítik a területi kamarák közigazgatási feladatainak ellátását és állást foglalnak a szakmai illetékességi körébe utalt szakmagyakorlási jogosultságok elbírálása során, közreműködnek a szakterületükbe tartozó jogosultsági és beszámoló vizsgaanyagok elkészítésében és a vizsgáztatásban, javaslatot tesznek a kamarai továbbképzések tematikájára és szükség esetén mesteriskolákat is szerveznek. A tagozati tagok érdekképviselete és érdekvédelme, valamint a mérnöki tevékenység gyakorlásához szükséges szolgáltatások biztosítása érdekében módszertani útmutatókat, szakmai segédleteket, irányelveket dolgoznak ki, közreműködnek a tagozat szakterületeit érintő jogszabályi előterjesztések esetében a kamara véleményének kialakításában, illetve részt vesznek a szakterületüket érintő mérnöki tevékenységek ajánlott díjszabásának kialakításában és javaslatot tesznek a hozzá tartozó szolgáltatások tartalmi követelményeire.