márc.
16

Egészségügy, szociális, valamint a gazdasági élet veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályai: Magyar Közlöny 41. száma

Egészségügyi tevékenység végzéséről, egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról és az uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről ad tájékoztatást az MK 41. száma.

 

A veszélyhelyzet ideje alatt egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló 127/2021. (III. 13.) Korm. rendelet előírásai alapján az egészségügyről szóló törvényben foglaltaktól eltérően az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevő személy önállóan végezhet egészségügyi tevékenységet mindazon kompetenciák tekintetében, melynek gyakorlására a tutora igazolása alapján felhatalmazást szerzett.

A kompetenciák és a hozzájuk kapcsolódó felhatalmazások a rendeletben ismerhetők meg.


A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról szóló 128/2021. (III. 13.) Korm. rendelet szerint a – rendeletben felsorolt - családtámogatási jogosultságok lejáratának határideje – amennyiben az arra való jogosultság a veszélyhelyzet idején szűnne meg – 2021. április 7.


Ugyancsak megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet.

A hivatkozott 639/2020 (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a helyi iparűzési adókedvezmény a hivatkozott az Európai Unió működéséről szóló Szerződés szerinti állami támogatásnak – átmeneti támogatásnak - minősül. 
A módosítás szerint az átmeneti támogatás támogatástartalma a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték és az 1%-os adómérték különbözetének szorzatával egyező összeg.
A támogatástartalmat a vállalkozó számára az önkormányzati adóhatóság az adóbevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig visszaigazolja.
A vállalkozónak és az adóhatóságnak az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot a kedvezmény igénybevételét követő tíz évig meg kell őriznie. 

A rendeletmódosítások a kihirdetésüket követő napon, azaz 2021. március 14-án léptek hatályba.

Magyar Közlöny 41. szám