márc.
02

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó kormányrendeletek

A Magyar Közlöny 31. számában megjelentek a meghosszabbított veszélyhelyzet idején alkalmazandó részletszabályokat tartalmazó kormányrendeletek.

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 85/2021. (II. 27.) Korm. rendelet az alkalmazandó védelmi intézkedések hatályát hosszabbítja meg 2021. március 16-ig.
Az intézkedések között szerepel a kötelező maszkviselés, a rendezvénytilalom, az este 8 és reggel 5 óra közötti kijárási tilalom, az online oktatásra vonatkozó, valamint a vendéglátó- és szálláshelyekkel kapcsolatos szabályozás.


Az egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet tartalmazza a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítását, amely szerint a korábban 2021. január és február hónapra vonatkozó, a bértámogatáshoz, a megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos rehabilitációs hozzájárulás fizetési kedvezményhez, valamint az adókedvezményekhez fűződő szabályok 2021. március hónap végéig meghosszabbításra kerülnek.

A rendelet ugyancsak tartalmazza a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítását, amely szerint a digitalis oktatásban részt vevők számára nyújtott kedvezmény 2021. március hónapban is érvényesítendő.


A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása kimondja, hogy az igazolást kiállító egészségügyi szolgáltató az oltás típusának kivételével az adatokat továbbítja a kijelölt hatóság részére. 


A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 87/2021. (II. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján a Kormány az ideiglenes határellenőrzés hatályát 2021. március 16-ig meghosszabbítja.


A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 88/2021. (II. 27.) Korm. rendelet szabályai kiegészül a gazdasági, illetve üzleti célú utazásra vonatkozó rendelkezésekkel.

Az új rendelkezések alapján magyar állampolgár Magyarországról történő gazdasági vagy üzleti célú kiutazást követően Magyarország területére a magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai alcímben foglalt szabályok szerint léphet be.

Az alcím szabályai szerint a külföldről érkező magyar állampolgár egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

A rendelkezések alól kivételt képez, ha az utazás célja az Európai Unió, vagy az EGT tagállama, illetve az Egyesült Királyság és a kiutazás célja olyan gazdasági vagy üzleti célú tevékenység, amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor igazolja. Ebben az esetben a magyar állampolgár a kiutazást követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és

a) a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 10 napra hatósági házi karanténban,
b) a nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban
c) külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

A rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.


A veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet szabályozza a háziorvosi szolgáltatónak járó támogatásra, amennyiben az alapellátást szabad- vagy munkaszüneti napon végzi.