nov.
05

A veszélyhelyzethez kapcsolódó egyes korlátozások bevezetését követő munkavégzésről szóló 1/2021 (X.29.) Munkáltatói utasítás

A veszélyhelyzetet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi CII. törvény 2022. január 1-jéig meghosszabbította.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március 11-étől Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, amely veszélyhelyzetet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi CII. törvény 2022. január 1-jéig meghosszabbította.  A veszélyhelyzet kihirdetéséhez kapcsolódó intézkedéseket további kormányrendeletek tartalmazzák.

A pandémiához kapcsolódó szigorító intézkedésekhez kapcsolódóan, 2021. október 28-án megjelent a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet, amely alapján a cégek és vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás felvételét a foglalkoztatottak számára, ha ezt szükségesnek látják az ott dolgozók biztonsága érdekében.

Mindezeket figyelembe véve – az egészség megóvása érdekében, a munkahely és a munkakör sajátosságaira is figyelemmel – az alábbi munkáltatói utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Magyar Mérnöki Kamara Főtitkárságának főállású és részfoglalkozású munkavállalóira.

2. Azon munkavállalók, akik 2021. november 10-éig nem vették fel a koronavírus elleni védőoltást, azt kötelesek 2021. december 31-ig felvenni.  A határidő két dózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételére vonatkozik.

3. A 2. pontban előírt védőoltás felvétele alól mentesül az a munkavállaló, akinek részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja. Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére a munkáltatója szerint illetékes foglalkozásegészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a foglalkoztatott jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos, ennek hiányában a foglalkoztatott háziorvosa adja ki.

4. A koronavírus elleni védőoltást – a védettségi igazolványának lejártáig - nem köteles felvenni az a munkavállaló, aki a védettségi igazolvánnyal, vagy annak kiadását megalapozó dokumentumokkal rendelkezik, és a védettségi igazolást a jogszabályok által meghatározott ügyintézési határidőn belül megszerzi.

5. A munkahelyen munkát végző munkavállaló köteles gondosan ügyelni arra, hogy személye és munkatársai, ügyfelei a lehető legkevésbé legyenek fertőzésnek kitéve. Ennek érdekében a munkavállaló

a. használja a munkahelyen rendelkezésre álló fertőtlenítő eszközöket és szükség esetén hívja fel munkatársai, valamint ügyfelei figyelmét ezek használatára;
b. lehetőleg ne tömegközlekedési eszközöket használjon a munkahelyre utazáshoz és a munkahelyről elutazáshoz;
c. előzetesen jelezze, ha személygépjármű parkolási lehetőségre tart igényt;

6. Egyebekben a távmunkára a Munka Törvénykönyvének szabályait kell alkalmazni.

7. Az utasítás 2021. november 10. napján lép hatályba.

Budapest, 2021. 11. 09.
Dr. Virág Rudolf, főtitkár