okt.
30

Választmányi ülés – 2020. október 30.

Az MMK választmánya a november 27-re tervezett MMK küldöttgyűlés előkészítéséről tárgyalt, így megvitatta az Alapszabály Előkészítő Bizottság által készített alapszabály tervezetet, és az MMK Elnökségének a köztestület 2021. évi költségvetésére vonatkozó javaslatát.

választmány

A MMK választmányának ülését Nagy Gyula elnök azzal nyitotta meg, hogy felhívta a figyelmet olyan, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezésében kiírt, vagy kiírandó aktuális pályázatokra, mint a települési környezetvédelmet segítő „zöld és kék” pályázatok, és a LIFE éghajlat-politikai alprogram pályázatai.

Az elnök a kamarának és a mérnökségnek a közvéleményben való jobb, sikeresebb bemutatása érdekében kérte a területi kamarákat, hogy csatlakozzanak az általa a nyáron kezdeményezett kommunikációs együttműködéshez.

Nagy Gyula elmondta azt is, hogy az MMK részt vesz az Európai Hulladékcsökkentési Hét november utolsó hetére megszervezett rendezvényein, egyben javasolta, hogy a szakmai tagozatok is vizsgálják meg, hogy a saját területükön milyen hulladékcsökkentési kezdeményezés lehet sikeres, és azzal csatlakozzanak a nemzetközi programhoz.

Bejelentette, hogy az MMK jogszabályváltozás miatt átveszi a Nemzeti Energetikusi Hálózat feladatainak egy részét. Az ITM-el közösen megteremtett keretekben  megkezdődik a lakosság és a kisvállalkozások számára elérhető tanácsadó hálózat kiépítése. A Kamara célja, hogy a tanácsadó hálózat tudásával segítse elsősorban azokat a lakásépítési lakásfelújítási projekteteket, amelyek főleg az energiatakarékossági célok megvalósulását támogatják.

Az első napirendi pont keretében Kun Gábor az Alapszabály Előkészítő Bizottság társelnöke tájékoztatta a Választmányt arról a csaknem egyéves munkáról, amelynek során számos kompromisszum megkötése után elkészült a most a Választmány elé került alapszabály tervezet. Szőllőssy Gábor társelnök azt emelte ki, hogy a kamara számos szervezeti egységének bevonásával hosszú egyeztetés-sorozat után alakult ki a tervezet. Az Alapszabály tervezetéről ezután részletes vita kezdődött.

A Választmány a nap során az Alapszabály Előkészítő Bizottság által készített tervezetben áttekintette azokat a pontokat, amelyek teljes egyetértés hiányában több változatban szerepeltek. A testület egyenként szavazott a még nyitott pontokról. A Választmány véleménye alapján az AEB még egyszer áttekinti a tervezetet, az MMK elnöksége pedig ennek alapján előterjesztheti azt a Küldöttgyűlésnek.

Az Alapszabály tervezetének elfogadásáról - a tervek szerint - a november végére összehívandó Küldöttgyűlés dönt majd.

A Választmány megtárgyalta és támogatta az elnökség által előterjesztett MMK 2021. évi költségvetésének tervezetét, amelyet ugyancsak a Küldöttgyűlés tárgyal majd.