nov.
05

Ülésezett az MMK Választmánya

A választmány meghallgatta a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, Wagner Ernő tájékoztatóját a tisztújító Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról.

valasztmany2.jpg

A nyárt is magába foglaló néhány hónap alatt a kamara elnöke – alelnökök, elnökségi tagok és a főtitkárság közreműködésével – megbeszéléseket tartott kormányzati szervek, egyetemek, területi kamarák és szakmai tagozatok, szakmai partnerszervezetek képviselőivel. Ebben az időszakban zajlott le Debrecenben a V4 országok mérnökkamaráinak és országos mérnökszervezeteinek találkozója, az Építők Napja díjátadó ünnepsége, több egyetemi évnyitó is. A kamara elnöke a Közbeszerzési Tanács tagjaként is megkezdte munkáját.  

A választmány áttekintette az új alapszabály tervezetét, amelynek szövegét az Alapszabály Előkészítő Bizottság által átadott tervezet változtatása nélkül terjesztette a választmány elé. A választmány – figyelemmel a romló járványügyi adatokra – javasolta az elnökségnek a küldöttgyűlés időpontjának november 12-re történő előre hozatalát (ez azóta meg is történt). 

A választmány Reich Gyula alelnök előterjesztésében megtárgyalta a kamara tervezési rendszerének alapjait is. Eszerint a kamara a 2030-ig szóló stratégiát fog elfogadni, ezen belül legyen és ezen belül 4 évre és 1 évre szóló cselekvési terveket fog kitűzni annak érdekében, hogy világos, konszenzuson alapuló és átfogó tevékenységgel szolgálhassa a mérnökök érdekeit. 

A választmány Parragh Dénes alelnök előterjesztésében megtárgyalta a feladatalapú pályázati rendszer (FAP) átalakításának koncepcionális alapjait is. Az átalakítás célja egy egyszerűbb, átláthatóbb, egyúttal rugalmasabb és szélesebb szakmai profilt befogadni képes rendszer kialakítása. 

Az ülés második napján a választmány – dr. Csenke Zoltánné és dr. Szepes András előterjesztésében – a kötelező továbbképzési rendszer átalakításának kérdéseiről tárgyalt. Az ülésen áttekintették az online képzéssel kapcsolatos tapasztalatokat, a külső szervezőkés az értékes szakmai konferenciák bevonásának lehetőségeit is. Wagner Ernő elnök javaslatára a választmány támogatta, hogy a kötelező szakmai továbbképzés új rendszerének kidolgozására jöjjön létre a területi kamarák és a szakmai tagozatok 3-3 képviselőjéből álló bizottság. 

valasztmany1.jpg

A választmány megtárgyalta az elnökség által a kis tagozatok integrációjának tárgyában hozott döntést is. Az élénk vitát követően a választmány nagy többséggel megerősítette az elnökség által hozott döntéseket, amelyek értelmében három tagozat – az Akusztikai Tagozat, az Egészségügyi-műszaki Tagozat és a Vegyészmérnöki Tagozat – más tagozatokba integrálódik, ahol viszont szakosztályként valamennyi eddigi szakmai feladatukat és céljaikat teljesíthetik. 

A választmány tagjai az ülésnapok végén megtekintették az esztergomi vízügyi múzeumot és a Bazilika felújítási munkálatait.