okt.
31

XVI. Építtetői, Tervezői és Kivitelezői Fórum

Tizenhatodik alkalommal rendezett közös szakmai fórumot október 20-án a Magyar Mérnöki Kamara és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

A hagyományoktól eltérően az idén online formában, az elektronikus médiát igénybe véve YouTube csatornán, tartottuk meg a hagyományos szakmai találkozót. A rendezvény a MMK szakmai továbbképzési tervében is szerepelt.

A rendezvényt dr. Karl Károly, a NMHH hírközlésfelügyeleti főosztály vezetője nyitotta meg. A koronavírus-járvány idején a társadalom fenntartható működésében óriási szerepe volt a jól működő digitális infrastruktúráknak és azoknak a digitális eszközöknek, amelyek már léteztek, de használatuk nem volt elterjedt – például a különböző videochat alkalmazások. A digitalizáció egyes területeken olyan fejlődésen ment keresztül, amire egyébként egy évtized is szükséges lett volna. Ez is közrejátszott abban, hogy a 2021-2030 közötti éveket az Európai Bizottság Európa digitális évtizedének hirdette meg. Az évtized végére elérendő célok között szerepel a digitális készségfejlesztés, a közigazgatás és a vállalatok digitalizációja és mindennek előfeltételeként a hírközlési infrastruktúrafejlesztés – foglalta össze bevezető előadásában Karl Károly, az NMHH Hírközlés-felügyeleti Főosztályának vezetője. A program bizonyos mértékig annak beismerése, hogy a digitális versenyben Európa lemaradásban van, ennek ledolgozásához pedig a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrások – pénz, idő, hely és spektrum – hatékony felhasználása szükséges. Az új szabályozás ennek érdekében közös használatokat – közös beruházást, közös, vagy összehangolt építést, a közös hely-, eszköz- és sprektrum használatot – szorgalmazza. Mindebben fontos szerepet kap a digitalizáció: az e-közmű, az e-építési napló, a Hír-közmű, a földrajzi feltérképezés adatszolgáltatásai és az elektronikus ügyintézés komoly digitalizációs kihívást intéz az építtetők és kivitelezők felé – zárta összefoglalóját a hatóság főosztályvezetője.

Rácz József, az MMK Hírközlési és Informatikai Tagozatának elnöke két előadást tartott. Az első részben a Kamarai helyzetértékelésről számolt be és meghatározta a következő időszak feladatait. Az elmúlt két évben 70 fővel nőtt a tagozat létszáma, jelenleg 1199 fő.

A tagozat elnöke beszámolt a mérnököket érő kihívásokról is, szinte napról napra új hálózati technológiák jelennek meg, amelyeket a mérnököknek meg kell tanulni A tagozat jó kapcsolatot ápol az NMHH-val, a hatósággal való közös munka a Hír-Közmű projektben is megjelenik: a kamara szakemberei a jelkulcsok meghatározásában és minta tervek készítésében is közreműködtek. A tagozaton keresztül a kamara szintén nagyon jó kapcsolatba van az Óbudai Egyetemmel, amelynek egyik eredményeképp az egyetem 2022-től híradástechnikai szakmérnökképzés indt.

Rácz József szakmai továbbképzésként az infokommunikációs rendszerek és hálózatok kivitelezésének folyamatát ismertette.

Kormosné Kriston Ildikó, a Miskolci Hatósági Iroda építésügyi csoportvezetője „Jogszabályváltozások az elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárásaiban” címmel tartott előadást. Ebben a 20/2020. (XII. 18.) NMHH-rendelet újdonságait részletezte, különös tekintettel a rendelet szerkezeti változásaira, amik nehezebbé teszik az átalakulások nyomon követését. Az előzetes bejelentés szabályai például másik paragrafus alá kerültek, emiatt sokan nem találták meg. A fogalmi meghatározások köre is bővült: az építési tevékenység befejezésének időpontja például eddig nem szerepelt a szabályozásban, ahogyan a hírközlési elektronikus építési napló sem. Megszűnt az elvi építési engedélyezési eljárás és az előzetes bejelentés nyilvántartásba vétele, helyette életbe lépett az egyszerűsített építési és ehhez kapcsolódó használatbavételi engedélyeztetési eljárás, az antennatartó szerkezet ideiglenes elhelyezésére vonatkozó előzetes nyilvántartásba vétel, az eljárásjogi szabályok között pedig helyet kapott a hatósági bizonyítvány kiállítása. Kriston Ildikó előadásában meghatározta ezeket a fogalmakat, majd lépésről lépésre végigment az engedélyeztetés menetén, és a leggyakoribb hibákat is sorra vette.

A szünet utáni hármas blokkban Ungvári Gábor, az NMHH Nyilvántartási és Tájékoztatási Főosztályának munkatársa a Hír-Közmű projekt aktualitásait ismertette. Mint a szakmában már régóta ismeretes a NMHH az elektronikus engedélyezési folyamatait fejleszti Hír-Közmű néven. 2022. szeptember 1-től az építési engedélyezés dokumentációját csak az EHO (EHO = Egységes Hírközlési Objektummodell) szerint, xml-formátumban lehet majd benyújtani, 2023 júniusától pedig minden engedélyezési dokumentumot csak ebben a formában fogad majd el a hatóság.

Cservenák Róbert, az Arkance-Systems Kft. munkatársa az AutoCAD Map3D térinformatikai tervezőszoftver előnyeit emelte ki előadásában, s megtudhattuk, mit jelen a 3D (Data) és hogy hogyan lehet adatbázis alapú tervezés támogatással tervezni.

Rudolf László, a Fornax projektmenedzsere az AutoCAD Map3D-alapú ESZTER (Egységes Szakági Tervezéstámogató Rendszer) tervezési segédszoftver működését ismertette. A hatóság a Hír-Közmű részeként segédprogramot fejleszt, amely segíti a tervezőket, a megfelelő adattartalmú tervek előállításában, előzetes ellenőrzést (validációt) is lehetővé téve. A térinformatikai alapú tervezést ilyen teljességében lehetővé tevő szoftver újdonság a magyar piacon. A Hír-Közmű hosszú távú célja, hogy az adatbázis épüljön ki, a magyar hírközlési infrastruktúra nyilvántartása.

Végül Bölsei Tamás, a NMHH építésfelügyeleti munkatársa tartott előadást. Az építésfelügyeleti munka is átalakul az elektronikus ügyintézés bevezetésével. A hatóság elektronikusan kér minden dokumentumot, felértékelődött az e-napló pontos vezetése a mellékletek csatolása.

Példákon mutatta be a tervtől eltérések probléma körét, a tervező, felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr feladatait. Felhívta a figyelmet a munkavédelmi szabályok betartására, betartatására. 

A konferencia teljes terjedelmében visszanézhető a https://youtu.be/nyonsdSjGNg linken.