nov.
20

Rendkívüli elnökségi egyeztetés a költségvetésről és az Alapszabályról

A veszélyhelyzeti szabályok alapján az MMK Elnöksége 2020. december 9-i ülésén megtárgyalja a kamara 2021. évi költségvetését; az Alapszabály tervezetének megtárgyalásáról pedig később dönt – figyelemmel a személyes ülés tilalmára és az online tárgyalás nehézségeire, továbbá a 2021-es tisztújítás előkészítésének közeli határidejére.

Az MMK elnöke, Nagy Gyula, az Elnökséget november 18-ra rendkívüli, online egyeztetésre hívta össze, hogy megvitassák, miképp reagáljon a Kamara a november 16-án megjelent 502/2020. (XI. 16.) számú kormányrendeletre. Ez a jogszabály megtiltja személyes ülések tartását a köztestületek számára, ugyanakkor a veszélyhelyzet idején is lehetővé teszi, hogy a testületi szervek ülését online, vagy más elektronikus eszköz segítségével is megtarthassák, továbbá írásbeli szavazással is hozhassanak döntéseket.  

Az Elnökség legutóbbi, november 11-én megtartott ülésén a résztvevők többsége egyetértett abban, hogy a veszélyhelyzet idején nincs lehetőség arra, hogy az Elnökség az 1/2020. (II. 12.) MMK Küldöttgyűlési határozatban meghatározott november végi időpontra összehívja a Küldöttgyűlés ülését. Az 502/2020 (XI.16.) Korm. rendelet azonban november 17-től újra szabályozta a veszélyhelyzet alatti ülésezés rendjét.

Az Elnökség a november 18-i konzultáción - számos érvet és a helyzet adta lehetőségeket is figyelembe véve - név szerinti szavazás után jelentős többségű támogatással két állásfoglalásról döntött.

Az Elnökség a december 9-i ülésén ismét napirendre tűzi az MMK már több alkalommal megtárgyalt és a Választmány által is támogatott 2021-es költségvetésének tervezetét. A korábbiakhoz képest változatlan tartalmú költségvetés elfogadása esetén az MMK a 2021-es év elejétől kezdve jogszerű gazdálkodást folytathat. Ugyanakkor a veszélyhelyzet vége után 90 napon belül a Küldöttgyűlés is megtárgyalja a költségvetést.

Az Elnökség egyeztetett arról, hogy az Alapszabály olyan fontos kérdés az MMK életében, amelynek küldöttgyűlési megtárgyalásánál a személyes részvétel lenne indokot, továbbá az online ülésen az érdemi vita lebonyolíthatósága is kérdéses. Ugyanakkor rövidesen meg kell kezdeni a tisztújítás előkészítését is. Az Elnökség úgy foglalt állást, hogy mindezekre figyelemmel a Küldöttgyűlés összehívásáról később dönt.