jún.
13

Aktualizálás alatt a beszámoló vizsga kérdései

2018. június 13-án tartotta elnökségi ülését a Magyar Mérnöki Kamara. A májusi Küldöttgyűlés óta első alkalommal ülésező elnökség számos olyan fontos témáról konzultált, ami a későbbiekben közvetlenül érinti a tagság ügyintézését a kamarában.

elnokseg-0613-2

Az MMK Elnöksége a 27/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozattal munkacsoportot hozott létre a Beszámoló Vizsga Szakértői Testület tagjainak részvételével a beszámoló vizsga vizsgakérdéseinek, válaszainak, valamint a felkészítő tananyagoknak a felülvizsgálatára és szükség szerinti aktualizálására. A munkacsoport vezetésére az Elnökség Holló Csabát, tagjaivá a Beszámoló Vizsga Szakértői Testület szakmai tagozatok által jóváhagyott tagjait kérte fel. Az MMK Főtitkársága részéről a munkacsoport tagja Kocsisné Fűtő Krisztina.

elnokseg-0613-3

A munkacsoport az általa készített 2017. november 7-i keltezésű munkatervét az MMK Elnökség 2017. november 15-i ülésén a 38/2017. (XI. 15.) MMK Elnökségi határozattal elfogadta. A munkaterv szerint a munkacsoport 2018. január 15-i véghatáridőre vizsgakészre feldolgozza a már aktualizált kérdéseket és válaszokat, valamint gondoskodik a felkészülési segédletek megjelentetéséről az MMK honlapján.

Az alábbi összeállítás az eddig elvégzett felülvizsgálatokat ismerteti:

 • Elektrotechnikai Tagozat: 20 új kérdés készült, a felkészülési segédlet terjedelme 1 oldal, ami rendeletek és szabványok felsorolását tartalmazza
 • Épületgépészeti Tagozat: FMV/ÉME vizsgakérdések készültek
 • Gáz- és Olajipari Tagozat: készült új felkészítő tanagyag és készületek új vizsgakérdések
 • Hírközlési és Informatikai Tagozat: javítás történt a vizsgakérdésekben, nem készült új anyag
 • Közlekedési Tagozat: készült új felkészítő tananyag és készületek új vizsgakérdések
 • Tűzvédelmi Tagozat: új kérdések készültek
 • Vízgazdálkodási- és Vízépítési Tagozat: készült új felkészítő tananyag és készületek új vizsgakérdések
elnokseg-0613-3

Az elnökségi  ülés további napirendi pontjai az alábbiak voltak:

 1. Az MMK képviseletének értékelése a Duális Képzési Tanácsban (szóbeli, előterjesztő: Szekeres Tamás professzor) 

 2. Az MMK Küldöttgyűlés értékelése (szóbeli, előterjesztő: Nagy Gyula, elnök) 

 3. Az MMK Felügyelő Bizottságának a 2017. évi jelentésében szereplő megállapításokkal kapcsolatos feladatok áttekintése
(szóbeli, előterjesztő: Dr. Virág Rudolf, főtitkár) 

 4. Tájékoztatás az MMK Küldöttgyűlés ülés tartása nélküli döntéshozataláról, a szavazás eredményéről
(írásbeli, előterjesztő: Nagy Gyula, elnök) 

 5. A D&B munkacsoport jelentése
(írásbeli, előterjesztő: Wéber László, a munkacsoport vezetője) 

 6. Tájékoztatás az Elnökség által létrehozott munkacsoportok tevékenységéről (írásbeli, előterjesztő: Nagy Gyula, elnök) 

 7. Döntés az Oklevél Szakirányúságát Megállapító Szakértői Testület (OSZMSZT) tagságának kiegészítéséről
(írásbeli, előterjesztő: Dr. Virág Rudolf, főtitkár) 

 8. A FAP testület új tagjainak kijelölése, valamint a FAP pályázatok második köréről (írásbeli, előterjesztő: Nagy Gyula, elnök) 

 9. Tájékoztatás a Beszámoló Vizsga Szakértői Testület (BVSZT) vizsgarendszer felülvizsgálatának helyzetéről
(írásbeli, előterjesztő: Nagy Gyula, elnök) 

 10. Tájékoztatás a konferenciaszervezések tapasztalatairól (szóbeli, előterjesztő: Nagy Gyula, elnök)
 11. Tájékoztatás a GDPR work shop-ról, valamint a GDPR-rel kapcsolatos, kamarán belüli intézkedésekről
(szóbeli, előterjesztő: Dr. Virág Rudolf, főtitkár és Molnár Tamás Elnöki kabinet vezető)
 12. Tájékoztatás a szakmai tagozatok és területi kamarák tisztújításairól (szóbeli, előterjesztő: Nagy Gyula, elnök)
 13. Az MMK 2018. II. - 2019. I. félévi ülésterve (írásbeli, előterjesztő: Nagy Gyula, elnök)

További fotók az eseményről:

elnokseg-0613-1
elnokseg-0613-5
elnokseg-0613-6
elnokseg-0613-7
elnokseg-0613-8
elnokseg-0613-9
elnokseg-0613-10
elnokseg-0613-12
elnokseg-0613-13