nov.
13

Az Elnökség a veszélyhelyzethez igazodva tárgyalt és hozott döntéseket

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a november 11-én életbe lépett járványügyi szabályokat figyelembe véve nem hívhatta össze a 2020. november 27-re tervezett Küldöttgyűlést, így a 2021-es költségvetés és az Alapszabály módosításának megtárgyalása egy későbbi, ma még nem tervezhető időpontban történhet meg.

Új mérnöki díjszabás 2021. januártól
A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése szeptemberi ülésén felkérte az Elnökséget, hogy vizsgálja felül a mérnöki napidíjakra (MÉDI) vonatkozó korábbi ajánlást. Az első tervezetet véleményezésre megkapták az Elnökség tagjai, a szakmai tagozatok, valamint a területi kamarák is. Az Elnökség a számos beérkezett módosítási javaslatot is figyelembe véve alakította ki álláspontját a még nyitott alapkérdésekben. Eszerint a garantált bérminimum mindenkori mértékét kell figyelembe venni a díjak kialakításánál és az évente esedékes indexálásnál; a javasolt napidíjak pedig nem függenek majd attól, hogy hány napig tart egy-egy mérnöki feladat. Az Elnökség a díjszabást ezentúl évente, a decemberi ülésén újratárgyalja, és egy automatizmus mentén dönt az értékkövetésről. A mai döntések után az Elnökség decemberi ülésén fogadja el a véglegesített tervezetet. A javaslat szerint a jövőben célszerű a Magyar Építész Kamarával együttműködve kialakítani az alapdíjakat és az értékkövetés rendszerét is, hogy a sok tekintetben hasonló feladatkat ellátó, a piacon gyakran együtt fellépő építészi és mérnöki díjak azonos elvek alapján változzanak.

Elmarad a november 27-re tervezett Küldöttgyűlés
Az Elnökség áttekintette a járvánnyal kapcsolatos, az ülés napján hatályba lépett, és más vonatkozó jogszabályokat, majd azt a többségi álláspontot alakította ki, hogy a november 27-ére tervezett Küldöttgyűlést jogszerűen nem lehet összehívni. A Magyar Mérnöki Kamara 2021. évi költségvetésének számos alapelvét a szeptemberben megtartott Küldöttgyűlés elfogadta, így ezek tekintetében a költségvetés elfogadásáig jogszerűen tud gazdálkodni a Kamara. A Küldöttgyűlés összehívásáról az Elnökség a lehetőség megnyílását követően dönt.
Az Elnökség határozatban köszönte meg az Alapszabály Előkészítő Bizottság munkáját.

Újabb Feladat Alapú Pályázatok készültek el
Az Elnökség beszámolót hallgatott meg a Feladat Alapú Pályázati rendszer (FAP) keretében elkészülő szakmai anyagokkal kapcsolatban. Október 28-án hét pályaművet jóváhagyott az Alelnöki Tanács, és a munkák teljes összegének kifizetését elfogadta. Az Elnökség ülése után az Alelnöki Tanács rendkívüli ülésén újabb hat pályaművet fogadott el, egyet pedig az alelnökök még részletesen elemeznek, és arról később döntenek.

Szélesebb körben lesz online a vizsgáztatás
Az eddig megszokott vizsgáztatási rendszert a veszélyhelyzetben helyzetben nem lehet működtetni, ezért az MMK felkészül az online vizsgáztatásra azokon a területeken is, ahol erre eddig nem volt lehetőség. A Kamara egyes területeken már eddig is sikeresen működtetett online vizsgarendszert, ezt a lehetőséget azonban – tekintettel a járványhelyzetből adódó, várhatóan huzamosabb ideig fennmaradó körülményekre – általános lehetőséggé kell fejleszteni.

(Tájékoztatónk nem teljeskörű. Az elnökségi ülés minden tárgyalt kérdést tartalmazó emlékeztetőt a főtitkárság a szokott rendben megküldi az érintetteknek.)