szept.
23

Ülésezett az MMK Elnöksége

Az országos elnökség szeptemberi ülésén egyebek mellett tárgyalt a kis létszámú tagozatok integrálásának feltételeiről, a FAP rendszer felülvizsgálatáról, illetve a kamara tervezési rendszerének munkatervéről.

 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége szeptember 15-i ülésén megtárgyalta a kis létszámú szakmai tagozatok integrálásának feltételiről szóló elterjesztést, amelyet egyhangúlag támogatott azzal, hogy a főtitkárság határozza meg a végzettség és jogosultságok alapján azt, hogy az integrálandó szakmai tagozat leginkább melyik szakmai tagozatba integrálható. Több fogadó szakmai tagozat esetén a kisebb létszámú fogadó szakmai tagozat előnyt élvez. A javaslatról tájékoztatni kell az érinett szakmai tagozatot. Amennyiben a szakmai tagozat a javaslattal nem ért egyet, 30 napon belül taggyűlése révén kérheti a javaslattól eltérő szakmai tagozatba történő integrálódásának jóváhagyását. 

elnoksegi.jpg

Az elnökség megtárgyalta a feladat alapú pályázati rendszer felülvizsgálatának kezdeményezését. Az MMK a feladat alapú pályázati rendszer felülvizsgálatára és az új FAP Szabályzat létrehozására 3 fős munkacsoportot hoz létre azzal, hogy abban a területi kamarák és szakmai tagozatok is képviselve legyenek. A munkacsoport vezetője Parragh Dénes, a területi kamarai képviselő Buzás Zoltán, a szakmai tagozati képviselő Lakits György. A munkacsoport az új FAP Szabályzatot az Alapszabály elfogadását követően a 2021. decemberi elnökségi ülésre terjessze elő, ami alapján a következő évi pályázati felhívás 2021 decemberében közétehető.  

Az MMK Elnöksége megtárgyalta – és egy tartózkodás mellett – elfogadta az MMK tervezési rendszere kialakításának munkatervét. Egyetértett azzal, hogy az előterjesztésben bemutatott előzetes koncepció szerinti tartalommal és eljárással készüljön „MMK cselekvési terv 2021-2025” a 2021. őszi, „MMK stratégia 2021-2030” a 2022. tavaszi küldöttgyűlésre előterjeszthetően. A terveket előkészítő szerkesztőbizottság vezetője Reich Gyula alelnök, tagjai Harkai Balázs, Holló Csaba és Wéber László elnökségi tagok. 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a szakmai konferenciák kötelező továbbképzésként történő elfogadásának elősegítése és egyszerűsítése érdekében egyhangúlag kezdeményezi a továbbképzési szabályzat módosítását. A módosítási javaslat kidolgozására az elnökség dr. Csenke Zoltánnét, Gyurkovics Zoltán, Lakits Györgyöt, Szepes András és Wagner Ernőt kérte fel. Az elnökség a javaslatot az alapszabály ülés tartása nélküli határozathozatalra vonatkozó rendelkezései szerint terjeszti a küldöttgyűlés elé. 

Az elnökség egyhangú döntéssel felkérte a Heves Megyei Mérnöki Kamara, a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara, valamint a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnökét, hogy a 2021. évi szolidaritási alapból történő támogatás érdekében – figyelembe véve a rendelkezésre álló keretösszeget és az alapból támogatásban részesítendő területi kamarák számát – 2021. október 31-ig nyújtson be pályázatot. A beérkezett pályázatokról az elnökség novemberi ülésén dönt. 

A grémium végül megtárgyalta a Magyar Mérnöki Kamara ajánlását a fűtési és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálata elvégzéséért elszámolható díjakra vonatkozóan, és egyhangúlag támogatta azt. Az elnökség felkérte dr. Virág Rudolf főtitkárt az ajánlás felkérő szervezet részére történő továbbítására.