okt.
31

Megjelentek a járványügyi szigorításokat tartalmazó kormányrendeletek

A Magyar Közlöny 197. számában megjelentek a koronavírus okozta pandémiához kapcsolódó szigorító intézkedéseket tartalmazó kormányrendeletek.

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 597/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alapján 2021. november 1-jétől - a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével – kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközt igénybe vevő utasoknak, illetve a tömegközlekedési eszközön történő munkavégzés során, valamint a  pályaudvarok, az  állomások, illetve a  megállóhelyek utasforgalom számára megnyitott részein, valamint a  személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló azon munkahelyein, ahol az  utasok és a  dolgozók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek.

Azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének vagy az üzemeltető más alkalmazottjának felszólítására sem viseli a maszkot, vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt, a tömegközlekedési eszköz vezetője vagy az üzemeltető más alkalmazottja köteles

a) az utazásból kizárni,
b) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényközérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni, és
c) gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.

A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alapján a munkaadók szervezeteinek javaslatára a cégek és vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a koronavírus elleni védőoltás felvételét a foglalkoztatottak számára, ha ezt szükségesnek látják az ott dolgozók biztonsága érdekében.

A munkáltató elrendelheti a védőoltás felvételét azon foglalkoztatott esetében, aki e rendelet hatálybalépése előtt a védőoltást nem vette fel. Nem kötelezhető a védőoltás felvételére az a foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja. A munkáltató az intézkedésben meghatározza a védőoltás felvételének határidejét, ami egydózisú oltóanyag esetén a védőoltás, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisa tekintetében legalább 45 nap kell, hogy legyen.

Ha a foglalkoztatott a védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem vette fel, a foglalkoztatott részére a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendelhet el. A munkáltató a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, ha a fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számítva egy év eltelt, és

a) a foglalkoztatott a védőoltás felvételét nem igazolta a munkáltató felé, és
b) a foglalkoztatott az orvosi szakvéleményt nem mutatja be.

A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet szerint a – rendelet 1.§-ban meghatározott körbe tartozó – állami és önkormányzati alkalmazott köteles az egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát

a) 2021. december 15. napjáig felvenni, ha a munkavégzés során ügyfelekkel rendszeresen találkozik,
b) – amennyiben a munkavégzés során ügyfelekkel nem találkozik rendszeresen - 2022. január 31. napjáig felvenni.

A rendeletek 2021. november 1-jén lép hatályba.