Portál

/ Információk / Hírek, közlemények
febr.
18

BERUHÁZÁSLEBONYOLÍTÓI MESTERISKOLA – 2019

Beruházáslebonyolítói Mesteriskola – 2019

Lezárult az első beruházáslebonyolító mesteriskola, melyen 77 hallgató és csaknem félszáz oktató vett részt. A képzés zárásaként a hallgatók beszámoló záródolgozattal tettek tanúságot a képzési anyag elsajátításáról, az ered­ményes vizsgát tett hallgatóknak pedig a kamara lebonyolítói tanúsítványt állít ki.

Szakmai berkekben régóta közismert, hogy a beruházáslebonyolító (projektmenedzser) a beruházási folyamat egyik kulcsszereplője. Ennek megfelelően – egészen 2013-ig – a tervezői és szakértői jogosultságok sorába tartozott, ekkor azonban e státuszát megszüntette a szakmagyakorlást rendező új jogszabály. A gyakorlat azonban kikövetelte a beruházáslebonyolító státuszának újbóli rendezését. A kormány már el is határozta (az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. korm.-határozat melléklete) a jogosultság visszaállítását, és erre reményeink szerint mielőbb sor kerül. Annál is inkább, mert a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás közben már röviden rögzítette is a beruházáslebonyolító feladatait, és követelményként szögezte le, hogy beruházáslebonyolító csak az építési beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező mérnök lehet. A jogszabály szerinti feladatok is mutatják, hogy valóban a beruházás egyik kulcsszereplőjéről van szó: alapvető feladata az építési beruházás megvalósításának koor­dinálása. Ennek keretében előkészíti és koordinálja a tervező kiválasztását, előtanulmányokat készíttet a beruházáshoz, előkészíti és koordinálja a közbeszerzési eljárást, kapcsolatot tart az uniós támogatást nyújtó szervezettel és a közbeszerzést ellenőrző szervezettel, gondoskodik a műszaki ellenőr kiválasztásáról, részt vesz a kivitelező pályáztatásában, koordinálja az elkészült beruházás átadás-átvételét.
Jogszabály írja elő, hogy a beruházáslebonyolító a beruházásnak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezzen. A feladatok széles körét és sokrétűségét ­figyelembe véve azonban ez nyilvánva­lóan nem elegendő. A hazánkban eddig nem tapasztalt méretű beruházási boom párosul a beruházásokkal szembeni minőségi, gazdaságossági igények emelkedésével, ami jelentős többlettudást követel a beruházáslebonyolítótól. A prosperáló piacon sokat számít a tapasztalat, a referencia, de ennél is többet számíthat, ha a beruházáslebonyolító szakmai ismeretei országos szakmai szervezetek tudásbázisára támaszkodhat. A Magyar Mérnöki Kamara az elmúlt években több sikeres mesteriskolát szervezett. Ezek tapasztalatait felhasználva és több szakmai szervezettel együttműködésben 96 órás, kifejezetten gyakorlatközpontú beruházáslebonyolítói mesteriskolát szervezett, melyben – a hatályos jogszabályok és széles körű tapasztalatokon alapuló ismeretek átadása mellett – súlyt helyezett arra is, hogy a hallgatók a kamara és társszervezetei által előkészített beruházási folyamatok rendszeréről (mint alapvető modellről, amely a lebonyolító szerepét, felelősségét, összefüggésrendszerét determinálja mind a magasépítési, mind az infrastrukturális beruházások körében) és a tervezői szolgáltatások rendszeréről is részletes ismeretekhez jussanak.
A mesteriskola május végén zárult, a képzést sikeresen teljesítő kamarai tag hallgatóknak szakmai önkormányzatunk tanúsítást ad ki, amely a piac számára tanúsítja a magas színvonalú hozzáértést.
Kálmán Péter, az Óbuda-Újlak Zrt. vezérigazgatója, a mesteriskola egyik meghívott előadója szerint erre a képzésre már régóta várt a piac. „A rendszerváltozás után szétestek és jobbára teljesen eltűntek a hagyományos, korábban jól szervezetten működő beruházáslebonyolító műhelyek és intézmények. A szakma hosszú ideig csupán nyomokban létezett, jelentéktelenné vált, és ennek az lett az eredménye, hogy a magyar piacon ma sem igazán ismerik el a lebonyolítókat, holott tevékenységüknek – a beruházások sikere szempontjából – nagy jelentősége van. A projektmenedzsment általános, az építési beruházások projektmenedzsmentje azonban speciális műszaki-mérnöki tudás, amit a nemzetközi szabvány is külön nevesít és értékel. Azért is hiánypótló a kamara mesteriskolája, mert ennek Magyarországon se oktatása, se jogszabályi hátterű jogosultsági rendszere nincs. Utóbbit mindenképpen vissza kellene állítani. A magánpiac tudja, hogy szükség van erre a tevékenységre, a beruházók bolondok is lennének beruházási tanácsadó és lebonyolító nélkül nekiállni a projekteknek. Az ingatlanfejlesztők általában ma is saját, házon belüli lebonyolító csapattal dolgoznak, más fejlesztők pedig a piacról veszik meg ezt a tevékenységet. De akár így, akár úgy, erre a szakmára – megfelelő tudással és kompetenciákkal rendelkező, felkészült mérnökökre – szükség van a beruházási folyamatokban, sőt mindenki csak nyerhet azzal, ha a beruházó oldalán megjelennek ezek a kulcsszereplők” – véli Kálmán Péter.
Wéber László, a mesteriskola szakmai koordinátora elmondta: „Régóta mondogatjuk, hogy a beruházások Magyarországon nincsenek megfelelően előkészítve, illetve hogy a lebonyolítóknak már a projekt legelején – attól a pillanattól kezdve, hogy körvonalazódni kezd a beruházás – színre kellene lépniük és a megvalósulásig végig kellene kísérniük a fejlesztést. Az építésügyi szakmai szervezetek régóta küzdenek azért is, hogy ez a tevékenység ismét jogosultság szerint végezhető, szabályozott szakma legyen. A szakemberhiány egyébként nemcsak azzal függ össze, hogy az egykori nagy beruházóvállalatok szétestek és mára csupán hírmondóként maradt belőlük néhány, hanem azzal is, hogy a felsőfokú képzésből szinte teljesen kiszorult a kivitelezés oktatása. Hat szakmai szervezet tavaly elhatározta, hogy nem vár tovább, hanem együtt megszervezi a beruházáslebonyolítók oktatását. Túl vagyunk az első, sikeres képzésen, és a tervek szerint ősszel elindítjuk a mesteriskola következő kurzusát.”       
A képzés zárónapján néhány hallgatót kérdeztünk arról, milyen tudást nyújtott a tavaszi kurzus, s ők miként értékelték a mesteriskola színvonalát, hasznosságát.
Vallus János, az Oviber magasépítési területének vezető műszaki ellenőre a mesteriskolára azért jelentkezett, mert az elmúlt időszakban olyan hírek terjengtek, hogy megerősödik a lebonyolítói szakma létjogosultsága, és az elsők között szeretett volna részt venni olyan képzésen, amely ehhez minősített végzettséget nyújt. „A mesteriskola kitűnő áttekintést adott a lebonyolítói tevékenység teljes spektrumáról, a fejlesztési projektek előkészítésétől kezdve az üzemeltetési feladatokig. Minden előadó a saját szakterületén próbált meg teljes képet festeni e szerteágazó tevékenységről, nagyobb súllyal szerepeltek azonban a tematikában a projektek előkészítéséről és tervezéséről szóló előadások, ugyanakkor kevés szó esett a hatósági, engedélyezési folyamatok koordinálásáról” – fejtette ki Vallus János.
Penninger Antónia okl. építészmérnök, az ÉMI kiemelt szakértő mérnöke elmondta: „Csaknem két évtizede dolgozom az építőiparban, műszaki ellenőrként kezdtem, aztán energetikai beruházások lebonyolításában vettem részt az ERBE-nél, ahol a projektgondolat felmerülésétől a kulcsátadásig követtük végig az erőművek létesítését. Kíváncsi voltam, a mesteriskola mit tud nyújtani, és azt vártam a képzéstől, hogy foglalja össze a beruházáslebonyolító feladatait. Rengeteg információt kaptunk nagyon sok témakörben. Voltak olyan témacsoportok, például a jogi blokkok, amelyek hasznosak voltak ugyan, de kevésbé gyakorlatorientáltak. A képzés összessé­gé­ben jó summázása volt mindannak, amit eddigi munkám során a gyakorlatban megtanultam. A lebonyolítók sajnos ma egyfajta lebegő személyek a projektekben, felelősségük és feladatkörük sincs konkrétan meghatározva, szerződésekben rögzítik csak, hogy a megrendelő milyen teljesítéseket vár el tőlük. Státuszukat azonban jogszabályi szinten kellene rendezni, hiszen a beruházások kulcsszereplőiről van szó, jelenleg viszont igen széles határok között alkalmaznak erre a tevékenységre személyeket, ami sok esetben nem válik a projektek hasznára” – véli Penninger Antónia.
Veres László, a Főber Zrt. környezetvédelmi és vízépítési igazgatója szerint a mesteriskola stúdium hiánypótló kezdeményezés, amire régóta vártak a beruházási gyakorlattal rendelkező mérnökök. „Hallgatóként és oktatóként is többen képviseltük cégünket, és szerintem a képzés kiváló áttekintést nyújtott az egyes projektfázisok folyamatairól, a lebonyolítás részszakterületeiről és kereteiről    gyakorlatorientált szemszögből, s mint minden nagyobb lélegzetű képzésnek, ennek is az volt az egyik nagy előnye, hogy mindezekről teljes képet, komplex tudást adott.
„Szakkivitelező vagyok, de a cégcsoporton belül gyakran veszünk részt projektfejlesztésekben, fővállalkozói szerződésekben, s kíváncsi voltam, mit tanítanak erről a speciális területről a mérnöki kamarában, hogyan, milyen logika mentén gondolkodnak a beruházók – nyilatkozta Ritter Ádám, a Moratus műszaki igazgatója. – Ez egy kiválóan szervezett, igé­-
nyesen lebonyolított képzés volt, érdekes előadásokkal, remek előadókkal. Bár
az átadott tudásanyag kissé ­elméleti volt, valójában pontosan ezt vártam. A beruházáslebonyolítói szerepkör ugyanis még mindig elég képlékeny a magyar piacon, távolról sem működik úgy, ahogyan kellene, vagy ahogyan ezt Nyugat-Európában gyakorolják. Így persze nehéz gyakorlati ismereteket átadni. Nagy rutinnal rendelkező mérnökkollégák adtak kiváló áttekintést a lebonyolítási rendszerekről, tanultunk árképzést, beruházási és tervezési programot, láttunk esettanulmányokat és projekttapasztalatokat. Hogy aztán az itt megszerzett tudás piaci hasznosításában ki mennyire lesz ügyes, az már egyéni tehetség kérdése, mindenesetre a mérnököknek időnként szükségük van arra, hogy felfrissítsék ismereteiket, ha pedig elakadnak egy-egy szakmai probléma megoldása közepette, legyen mihez nyúlniuk – ezt is teljesítette a kamara azzal, hogy a mesteriskola teljes képzési anyagát a résztvevők rendelkezésére bocsátotta.”

A képzés több hete alatt párhuzamosan egy weboldal segített a hallgatóknak tájékozódni mindenről, ami gördülékenyebbé, teljesebbé tette a képzés folyamatát.

Látogasson el oldalunkra!

Információk • Közreműködők • Tematika • Oktatók • Letölthető képzési anyagok, dokumentumok