nov.
09

Megjelent a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet módosítása

A Magyar Közlöny 201. számában megjelent az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet.

A rendelet módosítása érinti a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának és engedélyezésének feltételeit, a szakmai gyakorlat igazolásával kapcsolatos szabályokat, valamint lehetőséget biztosít a Kamara részére, hogy a szakmai gyakorlat igazolhatóságának részletes szabályait belső szabályzatban dolgozza ki.

Az egyik legfontosabb változás a vizsgarendszer átalakítását tartalmazza. A módosítások hatályba lépését követően a kérelmezőknek – a jogosultság megszerzése előtt – jogosultsági vizsgán kell részt venniük. A vizsga a továbbiakban is általános és szakterületi részből áll, a vizsga formája írásbeli és – a rendeletben előírt esetekben - szóbeli vizsga.

A vizsgáról való felmentés esetén fontos újdonság, hogy a jövőben a szakterületi rész alól is lehet felmentést kérni abban az esetben, ha a szakmagyakorló más jogosultság megszerzéséhez korábban már ilyen tartalmú vizsgát tett.

A rendelet meghatározza az általános és szakterületi vizsgarész tartalmi elemeit, valamint érinti a jogkövetkezményekre vonatkozó előírásokat is.

Az 1. melléklet módosítása – a Kamara szakmai tagozataival és területi kamaráival egyeztetett taralommal – rendezi a jogosultságok helyzetét.

A rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny 201. szám