szept.
10

Módosultak az ELMŰ-ÉMÁSZ üzletszabályzatai

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. egyetemes szolgáltatói üzletszabályzata, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal FVFO_2019/1023-7 jóváhagyó határozata szerint 2019. szeptember 1-jétől módosult.
Az üzletszabályzat főbb változásait röviden az továbbiakban olvashatják...

ELMŰ üzletszbályzat módosítás


Jogszabályi kötelezettség miatt módosult
a külön díj ellenében végzett szolgáltatások díja, az egyetemes szolgáltatás árai, valamint a szerződéskötés megtagadásának esetei.

Pontosításra kerültek
a telefonos ügyintézés esetén a Felhasználó azonosításának szabályai, valamint a postai úton megküldött általános küldemények és a kikapcsolási értesítő kézbesíthetetlenségi okainak felsorolása, továbbá a „H” árszabásra vonatkozó rendelkezések és a személyes ügyintézéshez szükséges mellékelendő dokumentumok köre hálózathasználati és hálózatcsatlakozási szerződési igénybejelentéshez.

Követelések engedményezése
A Szolgáltató jogosult a lejárt esedékességű követelését harmadik személyre (Engedményes) a felhasználó késedelembe esésének 90. napját követően átruházni. Az engedményezés tényéről a Felhasználót a Szolgáltató vagy az Engedményes írásban értesíti. A Felhasználó mindaddig a Szolgáltatónak köteles teljesíteni, amíg nem kap írásbeli teljesítési utasítást az Engedményes adatairól.

A szerződéskötés megtagadásának esetei
Szerződésfelmondást követően az adott felhasználóval a felmondott szerződéses jogviszony alapján fennálló, el nem évült követelésből származó felhalmozott tartozás teljes körű kiegyenlítéséig a Szolgáltató a felhasználóval ugyanazon felhasználási helyre kötött új egyetemes szolgáltatási szerződés megkötését megtagadhatja. A Szolgáltató nem köteles szerződést kötni a felhasználóval, ha a szerződés felmondásának lenne helye.

Az aktuális Üzletszabályzat és a főbb változásokról készített részletesebb összefoglaló megtalálható a Szolgáltató honlapján:
https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/szabalyzatok/uzletszabalyzat

Budapest, 2019. szeptember 10.