jún.
27

Az oklevelek átadásával zárult a Beruházáslebonyolítói Mesteriskola

A mai napon, június 27-én zárult az első Beruházáslebonylítói Mesteriskola. A Magyar Mérnöki Kamara együttműködő partnereivel, a Magyar Építész Kamarával, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs NKft - vel, a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségével, valamint a Magyar Projektmenedzsment Szövetséggel beruházáslebonyolítói mesteriskolát indított 2019. február 7-én.

A mesteriskola célja volt, hogy kifejezetten gyakorlat-központú képzést nyújtson elsősorban olyan mérnök-szakemberek számára, akik már előzetes beruházási, illetve építőipari gyakorlattal rendelkeznek és elhivatottságot éreznek a beruházás-lebonyolítás, mint szakmai tevekénység iránt, illetve ehhez rendszerezett tudásra akarnak szert tenni.
A 2019. február 7-én indult 96 tanórás képzés elvégzéséről a Magyar Mérnöki Kamara tanúsítványt állít ki tagjainak, de mellette minden résztvevő bizonyítványt kapott a zárórendezvényen. A mesteriskola programját, tematikáját és előadóit az együttműködő szakmai szervezetek állították össze, támaszkodva az építési beruházási piac szereplőinek; kiemelkedő eredményeire és az ezek létrehozásában közreműködő szakemberek innovatív tudására, tapasztalataira. A képzés széles körű, közel fél évig tartó előkészítését követően a programban 49 előadó vett részt, 78 hallgató kapott átfogó képet a beruházáslebonyolítói folyamatokról.

BLMIZáró 4

Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke köszönti a Beruházáslebonyolítói Mesteriskola  zárórendezvényének vendégeit és végzett hallgatóit

A Magyar Mérnöki Kamara kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a mérnökök a piaci igényekre reagáló szakma felkészültséggel rendelkezzenek. Kifejezetten ezt a célt szolgálta az ez év február 7-én indított Beruházáslebonyolítói Mesteriskola is, amely magas színvonalú képzést biztosított a beruházások kulcsszereplőinek, a beruházáslebonyolítóknak. A kamara mára kialakult lebonyolítási rendszerrel rendelkezik a mesteriskolák tekintetében, hiszen korábban már más szakterületeken – így például az informatikai projekt ellenőrzés vagy a speciális korrózióvédelem területén – is szervezett kifejezetten piaci igényekre koncentráló mesteriskolákat.

BLMIZáró 5

Wéber László, a Beruházáslebonyolítói Mesteriskola szakmai vezetője mond rövid értékelést a szakmai munkáról.

 A Mesteriskola sikerét mutatja, hogy azon több, mint 70 hallgató vett részt. A közel félszáz kiváló oktató közvetlen és jelentős piaci gyakorlattal rendelkezett, vagy kiemelkedő felsőoktatási intézményből vállalta a közreműködést. A képzés kiemelt célnak tekintette az átadott ismeretek gyakorlati hasznosíthatóságát. Ennek köszönhetően nagy sikert arattak a gyakorló beruházáslebonyolító oktatók által elemző módon bemutatott esettanulmányok. A képzés magas szintjét jelzi, hogy a következő képzésre előzetesen már több mint ötvenen jelentkeztek.

BLMIZáró 6

A Beruházáslebonyolítói Mesteriskola zárórendezvénye vendégeként köszönthettük Dr. György Lászlót, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkárát

A Beruházáslebonyolítói Mesteriskola előkészítése és lebonyolítása során kulcsfontosságú, hogy magunk mögött tudhattuk az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogató hozzáállását.

BLMIZáró O0804

A résztvevők György László, az ITM államtitkára előadását hallgatják (foto: OrientPress/Horváth Fanni)

György László államtitkár előadásában vázolta az építésgazdaság és a mesteriskolai képzés közötti fontos kapcsolatot és jelezte, hogy a minisztérium más, az építésgazdaság szereplőinek hatékonyabb működését segítő – például a közbeszerzések ajánlatkérői számára is hasznosítható – képzéseket is célszerűnek lát és kezdeményez.

Vendégeink között üdvözölhettük Dr. György László államtitkár mellett azoknak a szervezeteknek a vezetőit - Koji Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége elnökét, Gyutai Csabát, az ÉMI Nonprofit Kft vezérigazgatóját, Cserna Józsefet, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnökét, Pető Lászlót, a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének elnökét – amely szakmai társzervezetek együttműködése volt a mesteriskola létrehozásának alapja.

BLMIZáró O0815

Koji László, az ÉVOSZ elnöke köszönti a hallgatókat (foto: OrientPress/Horváth Fanni)

BLMIZáró O0858

Gyutai Csaba, az ÉMI vezérigazgatója mondja köszöntőjét (foto: OrientPress / Horváth Fanni)

BLMIZáró O0879

Cserna József, a PMSZ elnöke köszöntőjét hallgatják a megjelentek (foto: OrientPress/Horváth Fanni)

BLMIZáró O0894

Pető László, a TMSZ elnöke köszönti a jelenlévőket (foto: OrientPress/Horváth Fanni)

Az előkészítésben, az oktatók kiválasztásában, a képzési anyag előkészítésében széles körű együttműködés valósult meg, amelyben a képzés eredményességében érdekelt szakmai szervezetként vettek részt.

BLMIZáró O0936

Seidl Tibor, a Kamara Tudásközpontjának vezetője, a Mesteriskola szervezője bejelenti a mesteriskola elvégzését tanusító okmányok átadását (foto: OrientPress/Horváth Fanni)

BLMIZáró 8

A bizonyítványokat, tanúsítványokat átvevő hallgatóknak Dr. György László, az ITM államtitkára és a mesteriskola létrehozásában együttműködő szervezetek vezetői gratuláltak

A beruházáslebonyolítás a hatékonyság kulcsfontosságú eleme az építésgazdaság működése, a beruházások megvalósítása során. Ezért a beruházáslebonyolítót a mesteriskolát elindító szervezetek kulcsszereplőnek tekintik. Mind az ÉVOSZ, mind pedig a PMSZ és a TMSZ, valamint az állami szerepkörrel rendelkező ÉMI NKft alapvető fontosságúnak tekintette, hogy ezek a kulcsszereplők magas színvonalú és a lehető legidőszerűbb, átfogó és egyben napi gyakorlatban alkalmazható tudással rendelkezzenek. Ezt valamennyien nélkülözhetetlennek tartják egy olyan gazdaságban, amely páratlan építésgazdasági prosperitást él át és amelyben a beruházások létrehozásának hatékonysága a továbblépés legfontosabb eleme.

BLMIZáró 7

Nagy Gyula, az MMK elnöke átadja a mesteriskolát végzett hallgatóknak a képzés elvégzését igazoló dokumentumot

A hallgatók a 96 órás képzés befejezését követően záródolgozatot készítettek. Az értékelések során a szakdolgozatok között több olyan kiváló munka is akadt, amelyek a következő mesteriskola képzési anyagai közé kerülhetnek – természetesen készítőjük hozzájárulása esetén.
A képzésen jelentős részben építőipari nagyvállalatok munkatársai vettek részt, akik a szerzett ismereteket nagyobb beruházások lebonyolításában hasznosíthatják. Részt vettek kkv-k képviselői is, akik akár önkormányzati és piaci beruházásokon vállalkozóként vagy nagyobb beruházásokon alvállalkozóként hasznosíthatják új tudásukat. A mesteriskola nyújtotta ismeretek széles körű hasznosságát bizonyítja, hogy az itt szerzett tudás kormányzati szervek szakmai vezetőinek is hasznukra válhat.

BLMIZáró 1

Dr. György László államtitkár gratulál a kaposvári Zanatyné Uitz Zsuzsannának

Zanatyné Uitz Zsuzsanna az MMK Energetikai Tagozata Elnökségének tagja, Kaposvár városi energetikai rendszerének szakmai vezetőjeként is fontosnak tartotta, hogy a Beruházáslebonyolítói Mesteriskola hallgatójaként olyan naprakész ismereteket szerezzen, amelyek bővebb munkaterületén is hasznosíthatók. A Beruházáslebonyolítói Mesteriskolán szerezhető ismeretek nem csupán a beruházáslebonyolítás keretében hasznosíthatók, hanem – adott esetben – jelentős segítséget adhatnak a megrendelő pozíciójában működő önkormányzatnak is.

BLMIZáró O1113

A fiatal mérnökgeneráció tagjaként fogadja György László államtitkár gratulációját az mesteriskola hallgatója (foto: OrientPress/Horváth Fanni)

Bizakodásra ad okot, hogy a hallgatók jelentős része a fiatalok és a hölgyek közül került ki.