A Magyar Mérnöki Kamara Főtitkárságának feladatköre

(összefoglaló)

1. főtitkár

Dr. Virág Rudolf  

virag.rudolf@mmk.hu 1 455-780/103

 • az országos titkárság vezetése;
 • a munkáltatói jogok gyakorlása;
 • a testületi ülések előkészítése;
 • testületek, bizottságok, tisztségviselők feladatkörébe nem tartozó feladatok teljesítésének biztosítása;
 • igazgatási-ügyviteli feladatok ellátásának biztosítása;
 • másodfokú közigazgatási döntések meghozatala;
 • az elsőfokú hatósági tevékenység törvényességi felügyelete;
 • egységes jogszabály értelmezés elősegítése;
 • rendszeres kommunikáció biztosítása az országos és területi titkárságok között;
 • a továbbképzés, a vizsgáztatás, a központ tagnyilvántartás feltételeinek biztosítása;
 • névjegyzékvezetési, szakmai nyilvántartási feladatok ellátásának biztosítása;
 • kormányzati és területi állami-közigazgatási szervekkel együttműködés;
 • a bizottságok, a szakmai testületek, tagozatok, munkacsoportok munkájának támogatása;
 • jogszabályok által meghatározott feladatok ellátása;
 • a kamara elnökének és a vezető testületeinek tájékoztatása;

2. elnöki kabinetfőnök

Molnár Ádám Tamás

molnar.tamas@mmk.hu 1 455-780/183)

 • a főtitkár helyettesítése;
 • testületi előterjesztések előkészítésében részvétel;
 • kamarai szabályzatok előkészítésében részvétel;
 • pályázatokat és beszámolók előkészítése;
 • kamarai adatvédelmi tisztviselő;
 • IIR fejlesztés koordinálása;
 • a szakmai nyilvántartás informatikafejlesztési támogatása;
 • e-ügyintézés és e-ügyiratkezelés fejlesztése;
 • kamarai vizsgarendszer fejlesztésének koordinálása;
 • informatikai fejlesztések koordinálása;
 • a kamarai költségvetés és költéségvetési beszámolók tervezése;
 • országos főtitkári értekezletek előkészítése, lebonyolítása;
 • kamarai testületi naptár előkészítése;
 • testületi ülések, egyéb kamarai rendezvények háttéranyagainak készítése;

3. titkárság

Deákné Földesi Beatrix

foldesi.beatrix@mmk.hu

 • elnök programjainak szervezése;
 • elnök naptárának kezelése;
 • az elnök feladataihoz szakmai háttér anyagok előkészítése;
 • iratok iktatása;
 • alelnökök munkájának adminisztratív és szervezési támogatása;
 • kiemelt kamarai rendezvények előkészítése, lebonyolítása;
 • testületi ülések előkészítése, lebonyolítása;

4. vizsgaszervezés, beszerzés

Kocsisné Fűtő Krisztina

kocsisne.krisztina@mmk.hu

 • a tervezői, szakértői, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőri, épületenergetikai tanúsító vizsgák szervezése;
 • a jogosultsági vizsga kérdések adatbankjának összeállítása;
 • a felkészülési segédletek elkészítésének szervezése;
 • a vizsgázók és vizsgaeredmények nyilvántartása, igazolása;
 • pótvizsgák szervezése;
 • felmentések előkészítése;
 • testületi ülések, rendezvények szervezésében részvétel;
 • ügyviteli eszközök beszerzése;
 • számlákkal kapcsolatos adminisztráció;
 • ügyfélszolgálat;
 • postázással kapcsolatos feladatok ellátása;

Deák Andrea

deak.andrea@mmk.hu

 • villámvédelmi vizsgák szervezése;
 • a tervezői, szakértői, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőri, épületenergetikai tanúsító vizsgák szervezése;
 • az info@mmk hu címre érkező üzenetek kezelése;
 • OSzMSzT munkájának szervezése;
 • a Mérnök Újság terjesztésével kapcsolatos reklamációk kezelése;
 • kamarai testületi ülések helyiségbiztosítása;
 • ügyfélszolgálat;

5. Tagozatok, energetikai audit, szakmai címek

Barna Katalin

barna.kata@mmk.hu

 • energetikai auditorok továbbképzésének és vizsgáinak szervezése;
 • energetikai szakreferensek továbbképzésének és vizsgáinak szervezése;
 • MEKH-jelentések elkészítése;
 • a tagozatok küldött/taggyűléseinek és elnökségi üléseinek szervezése, adminisztrálása;
 • az e-audit és szakreferens oktatási anyagok elkészítésének szervezése;
 • testületi ülések helyiségbiztosítása;
 • ügyfélszolgálat;

Dani Andrea

dani.andrea@mmk.hu

 • szakmai címek ügyintézése;
 • a kötelező jogi továbbképzés help desc támogatása;
 • a tagozatok küldött/taggyűléseinek és elnökségi üléseinek szervezése, adminisztrálása;
 • e-mérnök rendszer help desk támogatása;
 • ügyfélszolgálat;

6. FAP, energetikai tanácsadás, közbeszerzés, szakmai nyilvántartás

Zubor András

zubor.andras@mmk.hu

 • FAP rendszer:
 • FAP Ügyrend tervezet elkészítése;
 • pályázati felhívások és döntéseik előkészítése;
 • pályázatok ügyintézése, szerződések, elszámolások előkészítése;
 • lakossági és vállalkozási energetikusi tanácsadás:
 • a tanácsadói hálózat kialakítása;
 • működési feltételek előkészítése, tanácsadás koordinálása;
 • pályázati lehetőségek közzététele;
 • energetikai auditorok és szakreferensek:
 • jogszabályok módosítási javaslatainak előkészítése;
 • a képzési-és vizsgaszabályzatok felülvizsgálata, módosítása;
 • gázszerelők nyilvántartása:
 • a nyilvántartás átvétele és működési rendjének kialakítása;
 • ügymenet, ügyrend, űrlapok és tájékoztatók elkészítése;
 • a gázszerelők nyilvántartásának vezetése;
 • statisztika készítése;
 • az OP Monitoring Bizottságokba kamarai képviselőinek adminisztratív támogatása;
 • a közbeszerzési érdekképviselet szakmai támogatása;

Kecskés-Császár Anita

kecskes-csaszar.anita@mmk.hu

 • a gázszerelők nyilvántartásának vezetése keretében
 • ügyfélfogadás, tájékoztatás személyesen, telefonon, e-mailen, levélben;
 • a nyilvántartási kérelmek teljes körű intézése;
 • az igazolványok elkészítése;
 • az elektronikus nyilvántartáshoz kapcsolódó irattár rendezése;
 • a nyilvántartási rendszer továbbfejlesztésére javaslatok kialakítása;
 • az energetikusi tanácsadók szervezésében részvétel;

7. Hatósági, etikai-fegyelmi ügyek, tanúsítás, szerződések, jogsegélyszolgálat

Dr. Kiss Péter

kiss.peter@mmk.hu

 • a jogi kabinet munkájának koordinálása;
 • kamarai szabályzatok tervezeteinek előkészítése;
 • jogszabálytervezetek készítése, véleményezésének szervezése;
 • testületi ülések meghívójának összeállítása, előterjesztések koordinálása;
 • emlékeztetők, jegyzőkönyve elkészítése;
 • jogi képviselet ellátása;
 •  jogsegélyszolgálat szervezése, jogi tanácsadás;
 • szerződések előkészítése és nyilvántartása;
 • egyedi jogalkalmazási kérdések megválaszolása;
 • szakmai tagozatok és területi kamarák jogi szakmai támogatása;
 • az MMK együttműködési megállapodásainak előkészítése;
 • a MEKH-kapcsolat biztosítása;

Dr. Szente Olivér

szente.oliver@mmk.hu

 • a tanúsítási tevékenység szervezése és nyilvántartása;
 • jogszabálytervezetek véleményezésének begyűjtése, összegzése;
 • kormányzati szervek tervezeteinek, előterjesztéseinek figyelemmel kísérése;
 • új jogszabályok honlapi tájékoztatóinak elkészítése;
 • a Geodéziai Minősítő Bizottság szakmai támogatása;
 • a KTT ülései emlékeztetőinek és döntéstervezeteinek elkészítése;
 • az MMK által benyújtható pályázatok előkészítése;
 • továbbképzésekhez kapcsolódó szerződések előkészítésében részvétel;
 • az MMK együttműködési megállapodásainak előkészítése;
 • a MITA-hoz kapcsolódó feladatok ellátása;

Dr. Putnoki Zsuzsanna (rm)

putnoki.zsuzsanna@mmk.hu

 • másodfokú közigazgatási hatósági határozatok előkészítése;
 • másodfokú etikai-fegyelmi ügyek jegyzőkönyvezése;
 • szabályzatok előkészítésében részvétel,
 • kamarai és szakmai tagozati ügyrendek elkészítése;
 • hatósági és eljárási jogi jogszabálytervezetek véleményezése;
 • szakmagyakorlással összefüggő megkeresések megválaszolása;
 • iktatási-ügyviteli rendszer szabályozásának előkészítse;
 • a területi kamarák titkárságainak egyedi hatósági ügyekben szakmai tanácsadás;

8. Továbbképzés, ipari partnerek, kamarai kedvezmények

Szabó Dávid

szabo.david@mmk.hu

 • a jogi kontaktórás továbbképzések lebonyolítása;
 • a kötelező jogi távoktatás anyagainak szervezése;
 • mesteriskolák szervezésében, lebonyolításában részvétel;
 • a továbbképzések nyilvántartásának vezetésében részvétel;
 •  a továbbképzésekkel kapcsolatos naptár aktualizálása;
 • a továbbképzéssel kapcsolatos háttéranyagok elkészítése;
 • a kamara képviseletében fellépők szakmai háttéranyagainak elkészítése;
 • adatszolgáltatásokat és tájékoztató anyagokat készítése;
 • a testületi előterjesztések szerkesztése;
 • a továbbképzéssel kapcsolatos egyedi tájékoztatás;

9. Kommunikáció, Mérnök Újság szerkesztőség

Dubniczky Miklós

dubniczky.miklos@mmk.hu

 • a Mérnök Újság szerkesztése, ennek keretében
 • féléves lapterv kidolgozása;
 • a Szerkesztőbizottság működésének szervezése;
 • szerzői közreműködések szervezése;
 • beszámolók, cikkek, riportok készítése a Mérnök Újságba;
 • a mernokvagyok.hu web-oldal kereteinek kialakítása és üzemeltetése;
 • a Mérnök Újság digitálisan lapozható formátumának kialakítása, működtetése;
 • kamarai facebook profil létrehozása és működtetése;
 • a hírlevél szerkesztői-tartalmi előkészítése;
 • sajtófigyelő szolgáltatás működtetése;

Németh Csaba

nemeth.csaba@mmk.hu

 • a Mérnök Újság tördelőszerkesztői feladatainak ellátása;
 • az MMK honlapjára anyagok szerkesztése és feltöltése;
 • honlapra felkerülő fotók elkészítése, előkészítése;
 • a Mérnök Újság fotóanyagainak elkészítése, beszerzése, szerkesztése;
 • a kamarai kiadványok grafikai megjelenítésének tervezése, kivitelezése;
 • a mernokvagyok.hu technikai fejlesztése, üzemeltetése;
 • kamarai tájékoztató videók és oktatási anyagok felvétele, megjelentetése;
 • a hírlevél tördelőszerkesztői feladatainak ellátása;

Dulka Ágnes (rm)

dulka.agnes@mmk.hu

 • a kamarai kommunikációs eszközökbe hirdetések szervezése;
 • konferenciákra és egyéb rendezvényekre hirdetők, támogatók szervezése;
 • a hirdetési szerződések megkötésének előkészítése;

10. Informatika-üzemeltetés és fejlesztés

Erdei Csaba (rm)

 • hardver- és szoftverbeszerzések tervezése és lebonyolítása;
 • a számítógépek vírusmentességének ellenőrzése;
 • új számítógépek és egyéb hardver eszközök beállítása;
 • az informatikai működési hibák kijavítása, szükség esetén külső kapacitás bevonásával;
 • szervízzel, Internet szolgáltatóval, nyilvántartási rendszer üzemeltetővel folyamatos kapcsolattartás, tevékenységük ellenőrzése;
 • szoftvereket és licencszerződéseik nyilvántartása, működésük biztosítása;
 • felhasználói dokumentáció készítése a rendszer szolgáltatásairól;
 • szakmai dokumentáció készítése a rendszer felépítéséről, működéséről;
 • a kamara szerverei üzemelésének biztosítása;

11. Pénzügy, könyvelés, számvitel

Fűtő Gabriella (rm)

futo.gabriella@mmk.hu

 • a kamara könyvviteli és számviteli feladatainak ellátása;
 • az eredeti előirányzatok költségnemenkénti felosztása;
 • a főkönyvi számlák, a naplók havi lezárása, a főkönyvi számlák forgalmának a naplóforgalommal egyeztetése;
 • a befektetett eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartása, leltározása;
 • a törvényben előírt, a könyvelés számain alapuló adóbevallások összeállítása;
 • statisztikák elkészítése;
 • a gazdasági tevékenység szabályosságának és a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;
 • a negyedéves költségvetési beszámoló elkészítése;
 • az intézményi mérleg elkészítése, felelősséggel annak valós tartalmáért;
 • munkaügyi feladatok ellátása (szerződések ellenőrzése, számfejtések, igazolások);
 • bér,-illetmény és díjszámfejtés;
 • Felügyelő Bizottság munkájának támogatása.

Berényiné Nagy Mária (váll. szerz.)

Berenyine.nagy.maria@bpmk.hu

 • a kamara könyvviteli és számviteli feladatainak kontrolingja;
 • pályázatok, támogatások benyújtásához dokumentáció összeállítása, ellenőrzése;
 • költségvetési terv összeállítása;
 • a gazdasági tevékenység szabályosságának és a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;
 • a negyedéves költségvetési beszámoló elkészítése;
 • Felügyelő Bizottság munkájának támogatása;

Bogyóné Várady Andrea (rm)

Varady.andrea@bpmk.hu

 • beérkezett számlák fizetési határidőinek megállapítása, határidőre teljesítésük biztosítása;
 • a pénz-és számlaforgalom nyilvántartása;
 • a bank-és pénztári számlák ellenőrzése;
 • szakmai tagozatok pénzügyi nyilvántartásának vezetése, számlák kiállítása;
 • a kintlévőségek nyomon követése, behajtása;
 • házipénztár kezelése, havi pénztárjelentés elkészítése;

Várszegi Andrea (pénztáros) (rm)

varszegi.andrea@bpmk.hu

 • bankkártyás befizetésekkel kapcsolatos ügyintézés;
 • készpénzforgalom lebonyolításához kapcsolódó ügyintézés;
 • a havi pénztárjelentés elkészítése;
 • a jogi továbbképzésre kártyával, illetve készpénzzel történő díjfizetés intézése;
 • a villámvédelmi- és beszámoló vizsgákra, gázszerelők nyilvántartására kártyával történő díjfizetés intézése;
 • a szakmai tagozati és egyéb testületi, illetve munkacsoporti rendezvények catering-és szervezési költségeinek kifizetése;
 • útiköltségtérítések és kiküldetési költségek elszámolása és kifizetése;
 • szakkönyveket, kiadványokat értékesítése.