Elérhetőségek

Az országos kamara elérhetőségei

A jogszabályokban, illetve a kamarai szabályzatokban meghatározott feladatmegosztás szerint az országos kamara intézi a szakmagyakorlási ügyek másodfokú elbírálását, a beszámolók és jogosultsági vizsgák szervezését, az e-learning formában elérhető jogi továbbképzés lebonyolítását, továbbá az energetikai auditorok és szakreferensek vizsgáztatását és továbbképzését.

Ezen kívül a kamarai tagok számára elérhető szolgáltatások egy része is közvetlenül az országos kamaránál vehető igénybe, így a kamara által kiadott tanúsítványok igénylését vagy meghosszabbítását az országos tiktárságnál tudja intézni, valamint itt érdeklődhet a a jogsegélyszolgálattal, a mérnök újsággal, vagy éppen mérnökigazolvánnyal kapcsolatban is.

Az országos kamarának a feladatait a főtitkárság irányítja, illetőleg hangolja össze. A főtitkárság kamarai igazgatási-ügyviteli feladatait az alapszabály állapítja meg, vezetője pedig a kamara főtitkára.

Az országos kamaránál intézhető egyes ügyekről honlapunkon találhat további információt. Ezen kívül 2016-tól új, telefonos ügyfélszolgálat segíti a kamarai tagok és érdeklődők ügyintézését. Az új rendszer célja a telefonos ügyintézés kényelemesebbé és gyorsabbá tétele, hiszen az előre megadott időpontokban könnyebben tudjuk biztosítani, hogy ügyintézőink fogadni tudják a kamarai tagok hívását a központi, +36-1-4557080-as telefonszámon.

Telefonos ügyfélfogadás >>>

A főtitkárság munkatársai >>>

Az MMK Főtitkárságának feladatkörei >>>

Természetesen minden esetben küldhet emailt is a részünkre az info@mmk.hu címen, melyet azonnal továbbítunk az illetékes munkatársunk felé.

 

Területi Mérnöki Kamarák

A megyei mérnöki kamarák első fokon engedélyezik a mérnöki szakmagyakorlási tevékenység folytatását, és vezetik az e tevékenységek folytatására jogosultak névjegyzékét. Ennek megfelelően új jogosultság iránti kérelemmel, továbbá a meglévői jogosultságaival kapcsolatos ügyek intézéséhez (például adatmódosítás, igazolás kérése, stb.) az Önt nyilvántartó megyei mérnöki kamarához tud fordulni. Ezen kívül a kamarai továbbképzési szabályzatban meghatározottak szerint elsődlegesen a területi kamarák szervezik az évente kötelező szakmai továbbképzési alkalmakat is. Ezek összefoglalóan megtalálhatók az országos továbbképzési naptárban is, de az egyes képzésekről, tervezett témákról további információt szintén a megyei kamaráknál kaphatnak.

A területi mérnöki kamarák elérhetőségei >>>

 

Szakmai Tagozatok

A szakmai tagozatok a kamara közös szakterületi érdekeltségbe tartozó mérnököket magába foglaló országos szervezeti egységei, amelyek nyilvántartott tagsággal, saját önkormányzattal, valamint feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezetek. A kamarai tagok választásuk szerint tagjai lehetnek a tevékenységük, illetve szakképesítésük szerint akár több szakmai tagozatnak is, ugyanakkor a szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező tagok automatikusan tagjaivá válnak az engedélyük szerinti szakmai tagozatnak.

A tagozatok amellett, hogy segítik a területi kamarák közigazgatási feladatainak ellátását és állást foglalnak a szakmai illetékességi körébe utalt szakmagyakorlási jogosultságok elbírálása során, közreműködnek a szakterületükbe tartozó jogosultsági és beszámoló vizsgaanyagok elkészítésében és a vizsgáztatásban, javaslatot tesznek a kamarai továbbképzések tematikájára és szükség esetén mesteriskolákat is szerveznek. A tagozati tagok érdekképviselete és érdekvédelme, valamint a mérnöki tevékenység gyakorlásához szükséges szolgáltatások biztosítása érdekében módszertani útmutatókat, szakmai segédleteket, irányelveket dolgoznak ki, közreműködnek a tagozat szakterületeit érintő jogszabályi előterjesztések esetében a kamara véleményének kialakításában, illetve részt vesznek a szakterületüket érintő mérnöki tevékenységek ajánlott díjszabásának kialakításában és javaslatot tesznek a hozzá tartozó szolgáltatások tartalmi követelményeire.

Szakmai tagozatok elérhetőségei >>>

 

Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az országos kamara köteles a kötelezően közzéteendő közérdekű adatait jelen honlapon, digitális formában, bárki számára elérhető módon, díjmentesen hozzáférhetővé teszi. A törvényi kötelezettségnek megfelelően a kamara szervezeti felépítésére, működésére, gazdálkodására vonatkozó összefoglaló adatok megtalálhatók az alábbi oldalon.

Közérdekű adatok megismerése >>>